SFS 2019:1181 Förordning om ränta för år 2020 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS2019-1181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta för år 2020 enligt 4 a § lagen (1997:484) om

dröjsmålsavgift1

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska
tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för
indrivning ska vara 0,16 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1Senaste förordning i ämnet 2018:1992.

SFS

2019:1181

Publicerad
den

3 december 2019