SFS 2019:1190 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

SFS2019-1190.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ESKGML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ESKGML+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:XQNMYZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1997:691) om avgifter vid </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>utlandsmyndigheterna </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1997:691) om avgifter <br/>vid utlandsmyndigheterna ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANN LINDE </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft17">Carl Magnus Nesser <br/>(Utrikesdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2019:1190</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft16">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1190</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i>1<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>Avgiftslista <br/>Ans�kningsavgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><i>Uppeh�lls- och/eller arbetstillst�nd </i></p> <p style="position:absolute;top:185px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r personer </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som fyllt 18 �r &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...1 500 kr </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r personer som </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">inte fyllt 18 �r &&&&&&&&&&&&&&&&&&&..........750 kr </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r personer vid arbetskraftsinvandring </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 5 kap. 10 � eller 6 kap. 2 � f�rsta stycket eller enligt </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">6 a kap. 1 �, 6 b kap. 1 eller 2 � eller 6 c kap. 1 � </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">utl�nningslagen (2005:716)&&&&&&&&&&&&&&&...2 000 kr </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 10 � utl�nningslagen (2005:716) </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r att bedriva n�ringsverksamhet&&&&&.&&&&&&&&2 000 kr </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppeh�lls-/arbetstillst�nd vid familjeanknytning </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 5 kap. 3 och 3 a �� utl�nningslagen (2005:716) </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r personer som fyllt 18 �r&&&&&&&&&&&&&&&...2 000 kr </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppeh�lls-/arbetstillst�nd vid familjeanknytning </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 5 kap. 3 och 3 a �� utl�nningslagen (2005:716) </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r personer som inte fyllt 18 �r&&&&&&&&&&&&&&1 000 kr </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r personer som s�ker detta med </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">st�d av 5 kap. 3 � f�rsta stycket 1 eller 2 eller 3 a � </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket 1 utl�nningslagen (2005:716) p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">familjeanknytning till en utl�nning som beviljats uppeh�lls- </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tillst�nd med st�d av 4 kap. eller 5 kap. 6 � utl�nningslagen </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller motsvarande �ldre best�mmelser&&&...............................utan avgift </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r personer som omfattas av </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">� ena sidan och Schweiz � andra sidan om fri r�rlighet f�r </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">personer&&&&&&&&&...&&&&&&&&&&&&..utan avgift </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r medborgare i Japan&&&&&&utan avgift </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r studerande vid </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">V�rldssj�fartsuniversitetet i Malm�&&&&&&&&&&&..utan avgift </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">1 Senaste lydelse 2018:322. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1997:691) om avgifter vid

utlandsmyndigheterna

Utf�rdad den 28 november 2019

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

SFS

2019:1190

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1190

Bilaga1

Avgiftslista
Ans�kningsavgifter

Uppeh�lls- och/eller arbetstillst�nd

Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r personer

som fyllt 18 �r &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...1 500 kr

Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r personer som

inte fyllt 18 �r &&&&&&&&&&&&&&&&&&&..........750 kr

Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r personer vid arbetskraftsinvandring

enligt 5 kap. 10 � eller 6 kap. 2 � f�rsta stycket eller enligt

6 a kap. 1 �, 6 b kap. 1 eller 2 � eller 6 c kap. 1 �

utl�nningslagen (2005:716)&&&&&&&&&&&&&&&...2 000 kr

Uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 10 � utl�nningslagen (2005:716)

f�r att bedriva n�ringsverksamhet&&&&&.&&&&&&&&2 000 kr

Uppeh�lls-/arbetstillst�nd vid familjeanknytning

enligt 5 kap. 3 och 3 a �� utl�nningslagen (2005:716)

f�r personer som fyllt 18 �r&&&&&&&&&&&&&&&...2 000 kr

Uppeh�lls-/arbetstillst�nd vid familjeanknytning

enligt 5 kap. 3 och 3 a �� utl�nningslagen (2005:716)

f�r personer som inte fyllt 18 �r&&&&&&&&&&&&&&1 000 kr

Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r personer som s�ker detta med

st�d av 5 kap. 3 � f�rsta stycket 1 eller 2 eller 3 a �

f�rsta stycket 1 utl�nningslagen (2005:716) p� grund av

familjeanknytning till en utl�nning som beviljats uppeh�lls-

tillst�nd med st�d av 4 kap. eller 5 kap. 6 � utl�nningslagen

eller motsvarande �ldre best�mmelser&&&...............................utan avgift

Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r personer som omfattas av

avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater

� ena sidan och Schweiz � andra sidan om fri r�rlighet f�r

personer&&&&&&&&&...&&&&&&&&&&&&..utan avgift

Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r medborgare i Japan&&&&&&utan avgift

Uppeh�lls-/arbetstillst�nd f�r studerande vid

V�rldssj�fartsuniversitetet i Malm�&&&&&&&&&&&..utan avgift

1 Senaste lydelse 2018:322.

;