SFS 2019:1192 Förordning om ränta på studielån för 2020

SFS2019-1192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på studielån för 20201

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket
studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,16 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2018:1978.

SFS

2019:1192

Publicerad
den

3 december 2019