SFS 2019:1193 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS2019-1193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter

om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag1

Beslutade den 25 november 2019

Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhålls-
bidrag föreskriver Försäkringskassan att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med
1 procent från och med den 1 februari 2020.

FÖRSÄKRINGSKASSAN

NILS ÖBERG

Mikael Westberg

1 Senaste författning i ämnet SFS 2018:2052.

SFS

2019:1193

Publicerade
den

4 december 2019