SFS 2019:1202 Lag om ändring i förordningen (1989:901) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

SFS2019-1202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:TAVIQR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:JLVAGL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1989:901) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � f�rordningen (1989:901) om <br/>dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern ska upph�ra att g�lla <br/>vid utg�ngen av 2019. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Claes Lundgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2019/20:12, bet. 2019/20:SkU9, rskr. 2019/20:80. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2019:1202</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">10 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i f�rordningen (1989:901) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

Utf�rdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � f�rordningen (1989:901) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern ska upph�ra att g�lla
vid utg�ngen av 2019.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:12, bet. 2019/20:SkU9, rskr. 2019/20:80.

SFS

2019:1202

Publicerad
den

10 december 2019

;