SFS 2019:1203 Förordning om upphävande av förordningen (1988:336) om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige

SFS2019-1203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1988:336) om befrielse

från och nedsättning av grekisk skatt för person med

hemvist i Sverige

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (1988:336) om befrielse från och
nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige ska upphöra
att gälla vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1203

Publicerad
den

10 december 2019