SFS 2019:1203 Förordning om upphävande av förordningen (1988:336) om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige

SFS2019-1203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.