SFS 2019:1207 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-1207.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.