SFS 2019:1211 Lag om ändring i lagen (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2019-1211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.