SFS 2019:1212 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2019-1212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:ABCDEE+Calibri;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:QNKSXI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:QNKSXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:16px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+Calibri;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft211{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft212{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft213{font-size:5px;line-height:6px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:16px;font-family:ABCDEE+Constantia;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft311{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft312{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft313{font-size:14px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft314{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i utl�nningsf�rordningen (2006:97) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om utl�nningsf�rordningen (2006:97)2 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels </i>att 4 kap. 5, 5 a, 7 a och 7 b �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att rubrikerna n�rmast f�re 4 kap. 5, 5 a och 7 a �� ska utg�, <br/><i>dels </i>att 1 kap. 1 �, 4 kap. 4 b � och 5 kap. 2 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 4 kap. 4 b � ska lyda F�rs�rjningskrav vid </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning, </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 4 kap. 4 b � ska s�ttas n�rmast f�re 4 kap. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4 c �, </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras ett nytt kapitel, 4 a kap., av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>1 kap. <br/>1 �</b>3 I denna f�rordning finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�rordningens inneh�ll, vissa definitioner och allm�nna best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1 kap.), </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"> resehandlingar (2 kap.),<br/> visering (3 kap.),<br/> uppeh�llsr�tt (3 a kap.),<br/> uppeh�llstillst�nd (4 kap.),<br/> uppeh�llstillst�nd f�r forskning, studier inom h�gre utbildning, viss</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">praktik, visst volont�rarbete och au pair-arbete (4 a kap.), </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"> arbetstillst�nd (5 kap.),<br/> EU-bl�kort (5 a kap.),<br/> tillst�nd f�r f�retagsintern f�rflyttning, ICT (5 b kap.),<br/> tillst�nd f�r s�songsarbete (5 c kap.),<br/> kontroll- och tv�ngs�tg�rder (6 kap.),<br/> underr�ttelseskyldighet (7 kap.), och<br/> avvisning, utvisning, avgifter m.m. (8 kap.).</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren f�r </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">tredjelandsmedborgares inresa och vistelse f�r forskning, studier, praktik, volont�rarbete, del-</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">tagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och f�r au pairarbete, i den ursprungliga </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2 Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">4 kap. 5 � 2006:1578 </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft19">rubriken n�rmast f�re 4 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">4 kap. 5 a � 2014:779 </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft19">5 a � 2014:779 </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">4 kap. 7 a � 2008:294 </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft19">rubriken n�rmast f�re 4 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">4 kap. 7 b � 2014:185 </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft19">7 a � 2008:294. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">rubriken n�rmast f�re 4 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">4 b � 2010:176 </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3 Senaste lydelse 2018:321. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2019:1212</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">10 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212"> <br/><b>4 b �</b>4 Uppeh�llstillst�nd f�r beviljas en familjemedlem till en utl�nning <br/>som har beviljats ett tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd i fall som avses i 5 kap. <br/>5 � andra stycket utl�nningslagen (2005:716). F�r att beviljas uppeh�lls-<br/>tillst�nd ska familjemedlemmen ha sin f�rs�rjning ordnad under vistelsen. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Familjemedlemmens uppeh�llstillst�nd ska g�lla f�r samma tid som </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">anknytningspersonens tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212">barn under 18 �r till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens <br/>make eller sambo. <br/> <br/><b>4 a kap. Uppeh�llstillst�nd f�r forskning, studier inom h�gre </b></p> <p style="position:absolute;top:305px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>utbildning, viss praktik, visst volont�rarbete och au pair-arbete </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft213"> <br/><b>Handl�ggningstid </b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"> <br/><b>1 �</b> Ett �rende om uppeh�llstillst�nd ska avg�ras senast </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. 60 dagar fr�n det att ans�kan l�mnades in, om ans�kan avser uppe-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">h�llstillst�nd enligt 5 b kap. 1 eller 2 � utl�nningslagen (2005:716), eller </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. 90 dagar fr�n det att ans�kan l�mnades in, om ans�kan avser uppeh�lls-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">tillst�nd enligt 5 b kap. 38 eller 19 � utl�nningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om ans�kan beh�ver kompletteras f�r tiden f�rl�ngas. S�kanden ska </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">underr�ttas om f�rl�ngningen<i>.</i> </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Bevis om uppeh�llstillst�nd </b></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212"> <br/><b>2 �</b> P� ett uppeh�llstillst�ndskort som utf�rdas f�r en utl�nning som har <br/>beviljats uppeh�llstillst�nd enligt 5 b kap. 16 �� utl�nningslagen <br/>(2005:716) ska det, beroende p� vilket uppeh�llstillst�nd som utf�rdas, <br/>anges forskare, forskare-r�rlighet, studerande, praktikant, volon-<br/>t�r eller au pair. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r forskare och studerande som omfattas av ett unionsprogram eller ett </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212">multilateralt program som fr�mjar tredjelandsmedborgares r�rlighet, eller av <br/>ett avtal mellan tv� eller flera l�roanstalter f�r h�gre utbildning, ska ocks� <br/>det s�rskilda programmet eller avtalet anges. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Underr�ttelse vid studerandes r�rlighet f�r kortare vistelse </b></p> <p style="position:absolute;top:779px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212"> <br/><b>3 �</b> En underr�ttelse enligt 5 b kap. 14 � utl�nningslagen (2005:716) fr�n <br/>en utl�nning som har beviljats uppeh�llstillst�nd f�r studier inom h�gre <br/>utbildning av en annan EU-stat ska inneh�lla uppgift om datum f�r den <br/>planerade vistelsen i Sverige och vistelsens l�ngd samt de �vriga uppgifter <br/>och handlingar som Migrationsverket beh�ver vid pr�vningen av om <br/>Migrationsverket ska inv�nda mot utl�nningens vistelse i Sverige. <br/> <br/><b>Underr�ttelser fr�n Migrationsverket </b></p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212"> <br/><b>4 �</b> Om Migrationsverket beslutar att inv�nda mot en utl�nnings planerade <br/>vistelse i Sverige enligt 5 b kap. 14 � utl�nningslagen (2005:716) ska <br/>Migrationsverket underr�tta den EU-stat som beviljat utl�nningen ett <br/>uppeh�llstillst�nd f�r studier inom h�gre utbildning om beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212"><b>5 �</b> Om en utl�nning vistas i en annan EU-stat med st�d av ett <br/>uppeh�llstillst�nd enligt 5 b kap. 1 eller 3 � utl�nningslagen (2005:716) och </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:839px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">4 Senaste lydelse 2014:779. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>2019:1212</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">det uppeh�llstillst�ndet �terkallas, ska Migrationsverket underr�tta den <br/>andra EU-staten om beslutet.<i> </i> </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en utl�nning som har ett uppeh�llstillst�nd f�r forskning utf�rdat av </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">en annan EU-stat beviljas eller v�gras ett uppeh�llstillst�nd f�r forskning vid <br/>r�rlighet f�r l�ngre vistelse, ska Migrationsverket underr�tta den andra EU-<br/>staten om beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en utl�nning har eller har haft ett uppeh�llstillst�nd f�r forskning eller </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">studier inom h�gre utbildning utf�rdat av en annan EU-stat och <br/>Migrationsverket meddelar ett beslut som inneb�r att utl�nningen och, n�r <br/>det g�ller forskare, hans eller hennes familjemedlemmar ska �tertas av den <br/>EU-staten, ska Migrationsverket underr�tta den andra EU-staten om <br/>beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Uppeh�llstillst�nd f�r familjemedlemmar till studerande inom h�gre </b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>utbildning </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"> <br/><b>6 �</b> Uppeh�llstillst�nd f�r beviljas en familjemedlem till en utl�nning som <br/>har ett uppeh�llstillst�nd enligt 5 b kap. 3 eller 8 � utl�nningslagen <br/>(2005:716). F�r att beviljas uppeh�llstillst�nd ska familjemedlemmen </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft311">1. ha sin f�rs�rjning ordnad under vistelsen, och <br/>2. inte utg�ra ett hot mot allm�n ordning, allm�n s�kerhet eller allm�n </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">folkh�lsa. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Familjemedlemmens uppeh�llstillst�nd ska g�lla f�r samma tid som </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">anknytningspersonens tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft314">barn under 18 �r till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens <br/>make eller sambo. <br/> <br/><b>7 �</b> En ans�kan om f�rl�ngning av ett tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd som <br/>har beviljats p� grund av anknytning till en utl�nning som har ett <br/>uppeh�llstillst�nd enligt 5 b kap. 3 eller 8 � utl�nningslagen (2005:716) f�r <br/>bifallas �ven om utl�nningen befinner sig i Sverige n�r ans�kan g�rs eller <br/>n�r den pr�vas. <br/> <br/><b>Bemyndigande </b></p> <p style="position:absolute;top:749px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"> <br/><b>8 �</b> Migrationsverket f�r meddela f�reskrifter om f�rs�rjningsf�rm�gan <br/>enligt 5 b kap. 9 � f�rsta stycket 1 utl�nningslagen (2005:716). <br/> <br/><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"> <br/><b>2 �</b>5 Ut�ver 1 � g�ller undantag fr�n kravet p� arbetstillst�nd i f�ljande <br/>fall: </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. F�r en tid av tre m�nader fr�n inresan f�r en utl�nning som �r anst�lld </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">som f�rare av ett motorfordon som �gs eller hyrs av en person som bes�ker <br/>landet som turist eller som bes�ttningsman p� en turistbuss. </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. F�r en tid av tre m�nader fr�n inresan f�r en utl�nning som �r anst�lld </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">som v�rdare av en person som bes�ker landet f�r l�karv�rd eller rekreation. </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. F�r en sammanlagd tid av tre m�nader under en tolvm�nadersperiod f�r </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">en forskare eller l�rare inom den h�gre utbildningen som har kallats hit f�r <br/>forsknings-, undervisnings- eller f�rel�sningsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">4. F�r den tid det tillf�lliga arbetet p�g�r f�r en utl�nning som �r bosatt i </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">en EES-stat men inte �r EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, om <br/>utl�nningen har r�tt att arbeta och vistas i det landet och �r anst�lld vid ett </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">5 Senaste lydelse 2018:72. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>2019:1212</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">f�retag i det landet och f�r f�retagets r�kning ska arbeta tillf�lligt i Sverige <br/>i samband med en entreprenad eller liknande. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">5. F�r en tid av tv� m�nader fr�n inresan f�r en mont�r eller teknisk </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">instrukt�r som ska utf�ra br�dskande arbete i samband med upps�ttning eller <br/>reparation av maskiner eller liknande. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft44">6. F�r den tid som <br/>a) uppeh�llstillst�ndet g�ller f�r en utl�nning som har beviljats uppeh�lls-</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">tillst�nd enligt 5 b kap. 14 eller 68 � utl�nningslagen (2005:716), eller </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">b) en utl�nning har r�tt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13 </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">eller 14 � utl�nningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">7. F�r en tid av en m�nad fr�n inresan f�r en utl�nning som tillf�lligt </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">engagerats av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges <br/>Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB f�r radio- eller tele-<br/>visionsuts�ndning. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">8. F�r en sammanlagd tid av fjorton arbetsdagar under en tolvm�naders-</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">period f�r en utl�ndsk artist samt hans eller hennes tekniker och annan <br/>turn�personal under f�ruts�ttning att artisten inbjudits av en arrang�r som <br/>finns angiven i den f�rteckning �ver etablerade arrang�rer som f�rs av <br/>Migrationsverket efter samr�d med Arbetsf�rmedlingen. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">9. F�r en sammanlagd tid av tre m�nader under en tolvm�nadersperiod f�r </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">en utl�nning som �r professionell idrottsman eller funktion�r och som <br/>bes�ker Sverige f�r att delta i internationella t�vlingar. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">10. F�r en sammanlagd tid som understiger ett �r f�r en utl�nning som har </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">specialistuppgifter inom en internationell koncern och som i denna egenskap <br/>arbetar tillf�lligt i Sverige. Undantaget g�ller dock inte en utl�nning som <br/>avses i 6 b kap. 1 eller 2 � utl�nningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">11. F�r den tid som pr�vningen p�g�r, dock l�ngst till dess tillst�nds-</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">fr�gan har avgjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess <br/>utvisningsbeslutet har f�tt laga kraft, av en ans�kan om uppeh�llstillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">a) enligt 5 b kap. 1, 3 eller 4 � utl�nningslagen, om utl�nningen hade </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">uppeh�llstillst�nd n�r ans�kan gavs in och ans�kan f�r ges in efter inresan i <br/>Sverige enligt 5 b kap. 15 � andra stycket utl�nningslagen, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">b) enligt 5 b kap. 2 � utl�nningslagen, om giltighetstiden f�r det uppe-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">h�llstillst�nd f�r forskning som har utf�rdats av den andra EU-staten inte har <br/>l�pt ut och utl�nningen har r�tt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. <br/>13 � utl�nningslagen, </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">c) enligt 5 b kap. 7 eller 8 � utl�nningslagen, om antingen utl�nningens </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">uppeh�llstillst�nd enligt 5 b kap. 1, 2 eller 3 � utl�nningslagen inte hade l�pt <br/>ut n�r ans�kan gavs in eller utl�nningens uppeh�llstillst�nd f�r forskning <br/>eller studier inom h�gre utbildning som har utf�rdats av den andra EU-staten <br/>inte hade l�pt ut n�r ans�kan gavs in och utl�nningen vid det tillf�llet hade <br/>r�tt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13 eller 14 � utl�nnings-<br/>lagen, eller </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">d) som f�r ges in efter inresan i landet enligt 5 kap. 18 � andra stycket 9 </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">utl�nningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">12. F�r en sammanlagd tid av tre m�nader under en tolvm�nadersperiod </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">f�r en utl�nning som �r anst�lld i ett f�retag i en internationell koncern och <br/>ska genomg� praktik, internutbildning eller annan kompetensutveckling hos <br/>ett f�retag i Sverige som ing�r i koncernen. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">13. F�r en sammanlagd tid av tre m�nader under en tolvm�nadersperiod </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">f�r en utl�nning som inom ramen f�r en aff�rsuppg�relse ska genomg� <br/>utbildning, genomf�ra tester, f�rbereda eller avsluta leveranser eller ut�va <br/>liknande aktiviteter i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>2019:1212</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">14. F�r den tid som insatsen p�g�r f�r en utl�nning som deltar i en </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">hj�lpinsats vid en katastrof eller olycka i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Undantagen fr�n kravet p� arbetstillst�nd �r ocks� en utl�nning som, p� </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54">grund av anst�llning utomlands, arbetar i Sverige som representant f�r ett <br/>f�retag eller som medlem av personalen p� j�rnv�gst�g eller p� lastbil i <br/>yrkesm�ssig trafik. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft54">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. <br/>2. Vid till�mpningen av de nya best�mmelserna ska uppeh�llstillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54">som har beviljats f�re ikrafttr�dandet f�r studier, efter slutf�rda studier eller <br/>f�r forskning enligt 4 kap. 5, 5 a respektive 7 a � anses motsvara uppeh�lls-<br/>tillst�nd som har beviljats enligt 5 b kap. 3, 8 respektive 1 � utl�nningslagen <br/>(2005:716). </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>MORGAN JOHANSSON <br/> </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">Mattias Pleiner </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>2019:1212</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i utl�nningsf�rordningen (2006:97)

Utf�rdad den 5 december 2019

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om utl�nningsf�rordningen (2006:97)2

dels att 4 kap. 5, 5 a, 7 a och 7 b �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 4 kap. 5, 5 a och 7 a �� ska utg�,
dels att 1 kap. 1 �, 4 kap. 4 b � och 5 kap. 2 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 4 kap. 4 b � ska lyda F�rs�rjningskrav vid

uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning,

dels att rubriken n�rmast f�re 4 kap. 4 b � ska s�ttas n�rmast f�re 4 kap.

4 c �,

dels att det ska inf�ras ett nytt kapitel, 4 a kap., av f�ljande lydelse.

1 kap.
1 �
3 I denna f�rordning finns best�mmelser om

 f�rordningens inneh�ll, vissa definitioner och allm�nna best�mmelser

(1 kap.),

 resehandlingar (2 kap.),
 visering (3 kap.),
 uppeh�llsr�tt (3 a kap.),
 uppeh�llstillst�nd (4 kap.),
 uppeh�llstillst�nd f�r forskning, studier inom h�gre utbildning, viss

praktik, visst volont�rarbete och au pair-arbete (4 a kap.),

 arbetstillst�nd (5 kap.),
 EU-bl�kort (5 a kap.),
 tillst�nd f�r f�retagsintern f�rflyttning, ICT (5 b kap.),
 tillst�nd f�r s�songsarbete (5 c kap.),
 kontroll- och tv�ngs�tg�rder (6 kap.),
 underr�ttelseskyldighet (7 kap.), och
 avvisning, utvisning, avgifter m.m. (8 kap.).

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren f�r

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse f�r forskning, studier, praktik, volont�rarbete, del-

tagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och f�r au pairarbete, i den ursprungliga

lydelsen.

2 Senaste lydelse av

4 kap. 5 � 2006:1578

rubriken n�rmast f�re 4 kap.

4 kap. 5 a � 2014:779

5 a � 2014:779

4 kap. 7 a � 2008:294

rubriken n�rmast f�re 4 kap.

4 kap. 7 b � 2014:185

7 a � 2008:294.

rubriken n�rmast f�re 4 kap.

4 b � 2010:176

3 Senaste lydelse 2018:321.

SFS

2019:1212

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

4 kap.


4 b �4 Uppeh�llstillst�nd f�r beviljas en familjemedlem till en utl�nning
som har beviljats ett tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd i fall som avses i 5 kap.
5 � andra stycket utl�nningslagen (2005:716). F�r att beviljas uppeh�lls-
tillst�nd ska familjemedlemmen ha sin f�rs�rjning ordnad under vistelsen.

Familjemedlemmens uppeh�llstillst�nd ska g�lla f�r samma tid som

anknytningspersonens tillst�nd.

Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och

barn under 18 �r till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens
make eller sambo.

4 a kap. Uppeh�llstillst�nd f�r forskning, studier inom h�gre

utbildning, viss praktik, visst volont�rarbete och au pair-arbete


Handl�ggningstid


1 � Ett �rende om uppeh�llstillst�nd ska avg�ras senast

1. 60 dagar fr�n det att ans�kan l�mnades in, om ans�kan avser uppe-

h�llstillst�nd enligt 5 b kap. 1 eller 2 � utl�nningslagen (2005:716), eller

2. 90 dagar fr�n det att ans�kan l�mnades in, om ans�kan avser uppeh�lls-

tillst�nd enligt 5 b kap. 38 eller 19 � utl�nningslagen.

Om ans�kan beh�ver kompletteras f�r tiden f�rl�ngas. S�kanden ska

underr�ttas om f�rl�ngningen.

Bevis om uppeh�llstillst�nd


2 � P� ett uppeh�llstillst�ndskort som utf�rdas f�r en utl�nning som har
beviljats uppeh�llstillst�nd enligt 5 b kap. 16 �� utl�nningslagen
(2005:716) ska det, beroende p� vilket uppeh�llstillst�nd som utf�rdas,
anges forskare, forskare-r�rlighet, studerande, praktikant, volon-
t�r eller au pair.

F�r forskare och studerande som omfattas av ett unionsprogram eller ett

multilateralt program som fr�mjar tredjelandsmedborgares r�rlighet, eller av
ett avtal mellan tv� eller flera l�roanstalter f�r h�gre utbildning, ska ocks�
det s�rskilda programmet eller avtalet anges.

Underr�ttelse vid studerandes r�rlighet f�r kortare vistelse


3 � En underr�ttelse enligt 5 b kap. 14 � utl�nningslagen (2005:716) fr�n
en utl�nning som har beviljats uppeh�llstillst�nd f�r studier inom h�gre
utbildning av en annan EU-stat ska inneh�lla uppgift om datum f�r den
planerade vistelsen i Sverige och vistelsens l�ngd samt de �vriga uppgifter
och handlingar som Migrationsverket beh�ver vid pr�vningen av om
Migrationsverket ska inv�nda mot utl�nningens vistelse i Sverige.

Underr�ttelser fr�n Migrationsverket


4 � Om Migrationsverket beslutar att inv�nda mot en utl�nnings planerade
vistelse i Sverige enligt 5 b kap. 14 � utl�nningslagen (2005:716) ska
Migrationsverket underr�tta den EU-stat som beviljat utl�nningen ett
uppeh�llstillst�nd f�r studier inom h�gre utbildning om beslutet.

5 � Om en utl�nning vistas i en annan EU-stat med st�d av ett
uppeh�llstillst�nd enligt 5 b kap. 1 eller 3 � utl�nningslagen (2005:716) och

4 Senaste lydelse 2014:779.

2019:1212

background image

3

SFS

det uppeh�llstillst�ndet �terkallas, ska Migrationsverket underr�tta den
andra EU-staten om beslutet.

Om en utl�nning som har ett uppeh�llstillst�nd f�r forskning utf�rdat av

en annan EU-stat beviljas eller v�gras ett uppeh�llstillst�nd f�r forskning vid
r�rlighet f�r l�ngre vistelse, ska Migrationsverket underr�tta den andra EU-
staten om beslutet.

Om en utl�nning har eller har haft ett uppeh�llstillst�nd f�r forskning eller

studier inom h�gre utbildning utf�rdat av en annan EU-stat och
Migrationsverket meddelar ett beslut som inneb�r att utl�nningen och, n�r
det g�ller forskare, hans eller hennes familjemedlemmar ska �tertas av den
EU-staten, ska Migrationsverket underr�tta den andra EU-staten om
beslutet.

Uppeh�llstillst�nd f�r familjemedlemmar till studerande inom h�gre

utbildning


6 � Uppeh�llstillst�nd f�r beviljas en familjemedlem till en utl�nning som
har ett uppeh�llstillst�nd enligt 5 b kap. 3 eller 8 � utl�nningslagen
(2005:716). F�r att beviljas uppeh�llstillst�nd ska familjemedlemmen

1. ha sin f�rs�rjning ordnad under vistelsen, och
2. inte utg�ra ett hot mot allm�n ordning, allm�n s�kerhet eller allm�n

folkh�lsa.

Familjemedlemmens uppeh�llstillst�nd ska g�lla f�r samma tid som

anknytningspersonens tillst�nd.

Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och

barn under 18 �r till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens
make eller sambo.

7 � En ans�kan om f�rl�ngning av ett tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd som
har beviljats p� grund av anknytning till en utl�nning som har ett
uppeh�llstillst�nd enligt 5 b kap. 3 eller 8 � utl�nningslagen (2005:716) f�r
bifallas �ven om utl�nningen befinner sig i Sverige n�r ans�kan g�rs eller
n�r den pr�vas.

Bemyndigande


8 � Migrationsverket f�r meddela f�reskrifter om f�rs�rjningsf�rm�gan
enligt 5 b kap. 9 � f�rsta stycket 1 utl�nningslagen (2005:716).

5 kap.


2 �5 Ut�ver 1 � g�ller undantag fr�n kravet p� arbetstillst�nd i f�ljande
fall:

1. F�r en tid av tre m�nader fr�n inresan f�r en utl�nning som �r anst�lld

som f�rare av ett motorfordon som �gs eller hyrs av en person som bes�ker
landet som turist eller som bes�ttningsman p� en turistbuss.

2. F�r en tid av tre m�nader fr�n inresan f�r en utl�nning som �r anst�lld

som v�rdare av en person som bes�ker landet f�r l�karv�rd eller rekreation.

3. F�r en sammanlagd tid av tre m�nader under en tolvm�nadersperiod f�r

en forskare eller l�rare inom den h�gre utbildningen som har kallats hit f�r
forsknings-, undervisnings- eller f�rel�sningsverksamhet.

4. F�r den tid det tillf�lliga arbetet p�g�r f�r en utl�nning som �r bosatt i

en EES-stat men inte �r EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, om
utl�nningen har r�tt att arbeta och vistas i det landet och �r anst�lld vid ett

5 Senaste lydelse 2018:72.

2019:1212

background image

4

SFS

f�retag i det landet och f�r f�retagets r�kning ska arbeta tillf�lligt i Sverige
i samband med en entreprenad eller liknande.

5. F�r en tid av tv� m�nader fr�n inresan f�r en mont�r eller teknisk

instrukt�r som ska utf�ra br�dskande arbete i samband med upps�ttning eller
reparation av maskiner eller liknande.

6. F�r den tid som
a) uppeh�llstillst�ndet g�ller f�r en utl�nning som har beviljats uppeh�lls-

tillst�nd enligt 5 b kap. 14 eller 68 � utl�nningslagen (2005:716), eller

b) en utl�nning har r�tt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13

eller 14 � utl�nningslagen.

7. F�r en tid av en m�nad fr�n inresan f�r en utl�nning som tillf�lligt

engagerats av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges
Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB f�r radio- eller tele-
visionsuts�ndning.

8. F�r en sammanlagd tid av fjorton arbetsdagar under en tolvm�naders-

period f�r en utl�ndsk artist samt hans eller hennes tekniker och annan
turn�personal under f�ruts�ttning att artisten inbjudits av en arrang�r som
finns angiven i den f�rteckning �ver etablerade arrang�rer som f�rs av
Migrationsverket efter samr�d med Arbetsf�rmedlingen.

9. F�r en sammanlagd tid av tre m�nader under en tolvm�nadersperiod f�r

en utl�nning som �r professionell idrottsman eller funktion�r och som
bes�ker Sverige f�r att delta i internationella t�vlingar.

10. F�r en sammanlagd tid som understiger ett �r f�r en utl�nning som har

specialistuppgifter inom en internationell koncern och som i denna egenskap
arbetar tillf�lligt i Sverige. Undantaget g�ller dock inte en utl�nning som
avses i 6 b kap. 1 eller 2 � utl�nningslagen.

11. F�r den tid som pr�vningen p�g�r, dock l�ngst till dess tillst�nds-

fr�gan har avgjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess
utvisningsbeslutet har f�tt laga kraft, av en ans�kan om uppeh�llstillst�nd

a) enligt 5 b kap. 1, 3 eller 4 � utl�nningslagen, om utl�nningen hade

uppeh�llstillst�nd n�r ans�kan gavs in och ans�kan f�r ges in efter inresan i
Sverige enligt 5 b kap. 15 � andra stycket utl�nningslagen,

b) enligt 5 b kap. 2 � utl�nningslagen, om giltighetstiden f�r det uppe-

h�llstillst�nd f�r forskning som har utf�rdats av den andra EU-staten inte har
l�pt ut och utl�nningen har r�tt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap.
13 � utl�nningslagen,

c) enligt 5 b kap. 7 eller 8 � utl�nningslagen, om antingen utl�nningens

uppeh�llstillst�nd enligt 5 b kap. 1, 2 eller 3 � utl�nningslagen inte hade l�pt
ut n�r ans�kan gavs in eller utl�nningens uppeh�llstillst�nd f�r forskning
eller studier inom h�gre utbildning som har utf�rdats av den andra EU-staten
inte hade l�pt ut n�r ans�kan gavs in och utl�nningen vid det tillf�llet hade
r�tt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13 eller 14 � utl�nnings-
lagen, eller

d) som f�r ges in efter inresan i landet enligt 5 kap. 18 � andra stycket 9

utl�nningslagen.

12. F�r en sammanlagd tid av tre m�nader under en tolvm�nadersperiod

f�r en utl�nning som �r anst�lld i ett f�retag i en internationell koncern och
ska genomg� praktik, internutbildning eller annan kompetensutveckling hos
ett f�retag i Sverige som ing�r i koncernen.

13. F�r en sammanlagd tid av tre m�nader under en tolvm�nadersperiod

f�r en utl�nning som inom ramen f�r en aff�rsuppg�relse ska genomg�
utbildning, genomf�ra tester, f�rbereda eller avsluta leveranser eller ut�va
liknande aktiviteter i Sverige.

2019:1212

background image

5

SFS

14. F�r den tid som insatsen p�g�r f�r en utl�nning som deltar i en

hj�lpinsats vid en katastrof eller olycka i Sverige.

Undantagen fr�n kravet p� arbetstillst�nd �r ocks� en utl�nning som, p�

grund av anst�llning utomlands, arbetar i Sverige som representant f�r ett
f�retag eller som medlem av personalen p� j�rnv�gst�g eller p� lastbil i
yrkesm�ssig trafik.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.
2. Vid till�mpningen av de nya best�mmelserna ska uppeh�llstillst�nd

som har beviljats f�re ikrafttr�dandet f�r studier, efter slutf�rda studier eller
f�r forskning enligt 4 kap. 5, 5 a respektive 7 a � anses motsvara uppeh�lls-
tillst�nd som har beviljats enligt 5 b kap. 3, 8 respektive 1 � utl�nningslagen
(2005:716).

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner

(Justitiedepartementet)

2019:1212

;