SFS 2019:1217 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

SFS2019-1217.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:QOZDIX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BPMRGB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2000:192) om allm�nna </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>pensionsfonder (AP-fonder) </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 7 � lagen (2000:192) om all-<br/>m�nna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 kap. <br/>7 �</b>2 F�ljande best�mmelser i lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder ska <br/>g�lla f�r f�rvaltningen av fonderna: </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> 2 kap. 18 � om f�rbud f�r vissa personer med insynsst�llning att handla</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">med en v�rdepappersfond, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> 2 kap. 21 � f�rsta stycket om skadest�nd,<br/> 4 kap. 2 � om f�retr�dare f�r andels�garna i en v�rdepappersfond m.m.,<br/> 4 kap. 8 och 9 �� om uppr�ttande och godk�nnande av fondbest�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ser, </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> 4 kap. 13 � f�rsta stycket om inl�sen av fondandelar,<br/> 4 kap. 1528 �� om information om en v�rdepappersfond,<br/> 5 kap. 1, 319 och 2126 �� om placering av medel i en v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fond m.m., samt </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> 10 kap. 8 � om skyldighet f�r revisor att anm�la vissa f�rh�llanden till</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpningen av de best�mmelser som anges i f�rsta stycket ska fond-</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">erna anses som v�rdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fond-<br/>andels�gare. Det som f�reskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden. </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r, utom </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">s�vitt avser 2 kap. 18 � om f�rbud f�r vissa personer med insynsst�llning att <br/>handla med en v�rdepappersfond och 2 kap. 21 � f�rsta stycket om skade-<br/>st�nd, meddela f�reskrifter om avvikelser fr�n de best�mmelser som anges <br/>i f�rsta stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag fr�n dessa best�m-<br/>melser. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Tord Gransbo <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2019:539. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:1217</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">10 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2000:192) om allm�nna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utf�rdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 7 � lagen (2000:192) om all-
m�nna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.
7 �
2 F�ljande best�mmelser i lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder ska
g�lla f�r f�rvaltningen av fonderna:

 2 kap. 18 � om f�rbud f�r vissa personer med insynsst�llning att handla

med en v�rdepappersfond,

 2 kap. 21 � f�rsta stycket om skadest�nd,
 4 kap. 2 � om f�retr�dare f�r andels�garna i en v�rdepappersfond m.m.,
 4 kap. 8 och 9 �� om uppr�ttande och godk�nnande av fondbest�mmel-

ser,

 4 kap. 13 � f�rsta stycket om inl�sen av fondandelar,
 4 kap. 1528 �� om information om en v�rdepappersfond,
 5 kap. 1, 319 och 2126 �� om placering av medel i en v�rdepappers-

fond m.m., samt

 10 kap. 8 � om skyldighet f�r revisor att anm�la vissa f�rh�llanden till

Finansinspektionen.

Vid till�mpningen av de best�mmelser som anges i f�rsta stycket ska fond-

erna anses som v�rdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fond-
andels�gare. Det som f�reskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r, utom

s�vitt avser 2 kap. 18 � om f�rbud f�r vissa personer med insynsst�llning att
handla med en v�rdepappersfond och 2 kap. 21 � f�rsta stycket om skade-
st�nd, meddela f�reskrifter om avvikelser fr�n de best�mmelser som anges
i f�rsta stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag fr�n dessa best�m-
melser.

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2020.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

2 Senaste lydelse 2019:539.

SFS

2019:1217

Publicerad
den

10 december 2019

;