SFS 2019:1219 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-1219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:CJAHEZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ZUOPOF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2007:528) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-<br/>pappersmarknaden att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmel-<br/>serna till lagen (2015:960) om �ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Best�mmelsen i 16 kap. 4 a � till�mpas p� �rs- och koncernredovis-</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningar som avser r�kenskaps�r som inleds den 1 januari 2020 eller senare. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Rebecca Appelgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">harmonisering av insynskraven ang�ende upplysningar om emittenter vars v�rdepapper �r </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">upptagna till handel p� en reglerad marknad och om �ndring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/50/EU. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2019:1219</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">10 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-
pappersmarknaden att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmel-
serna till lagen (2015:960) om �ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse.

2. Best�mmelsen i 16 kap. 4 a � till�mpas p� �rs- och koncernredovis-

ningar som avser r�kenskaps�r som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om

harmonisering av insynskraven ang�ende upplysningar om emittenter vars v�rdepapper �r

upptagna till handel p� en reglerad marknad och om �ndring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/50/EU.

SFS

2019:1219

Publicerad
den

10 december 2019

;