SFS 2019:1220 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2019-1220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.