SFS 2019:1221 Lag om ändring i lagen (2017:702) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2019-1221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:JPEQZB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:JPEQZB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2017:702) om �ndring i lagen </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(2014:797) om �ndring i lagen (2013:561) om f�rvaltare </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av alternativa investeringsfonder </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 13 � lagen (2013:561) om f�r-<br/>valtare av alternativa investeringsfonder i st�llet f�r lydelsen enligt lagen <br/>(2017:702) om �ndring i lagen (2014:797) om �ndring i lagen om f�rvaltare <br/>av alternativa investeringsfonder ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 kap. <br/>13 �</b> Verksamheten i Sverige f�r drivas genom att en icke EES-baserad <br/>AIF-f�rvaltare inr�ttar en filial h�r i landet eller erbjuder och utf�r tj�nster i <br/>Sverige fr�n det land d�r f�rvaltaren �r etablerad. F�r AIF-f�rvaltarens verk-<br/>samhet i Sverige till�mpas 4 kap. 6 � andra stycket vid marknadsf�ring av <br/>andra alternativa investeringsfonder �n </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. s�dana fonder som f�r marknadsf�ras till icke-professionella invester-</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">are efter tillst�nd enligt 11 �, och </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. s�dana fonder som f�r marknadsf�ras efter tillst�nd enligt 12 �, s�vitt</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">g�ller s�dana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 � andra <br/>stycket. </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om verksamhet som drivs genom filial h�r i landet ska �ven 8 kap. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1, 1 a, 3 a, 1921 och 23 �� till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid en planerad eller en redan genomf�rd, oplanerad v�sentlig �ndring av </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">n�got som har angetts i en ans�kan om tillst�nd enligt 10, 11 eller 12 � ska <br/>9 � till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Rebecca Appelgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:1221</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">10 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2017:702) om �ndring i lagen

(2014:797) om �ndring i lagen (2013:561) om f�rvaltare

av alternativa investeringsfonder

Utf�rdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 13 � lagen (2013:561) om f�r-
valtare av alternativa investeringsfonder i st�llet f�r lydelsen enligt lagen
(2017:702) om �ndring i lagen (2014:797) om �ndring i lagen om f�rvaltare
av alternativa investeringsfonder ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.
13 �
Verksamheten i Sverige f�r drivas genom att en icke EES-baserad
AIF-f�rvaltare inr�ttar en filial h�r i landet eller erbjuder och utf�r tj�nster i
Sverige fr�n det land d�r f�rvaltaren �r etablerad. F�r AIF-f�rvaltarens verk-
samhet i Sverige till�mpas 4 kap. 6 � andra stycket vid marknadsf�ring av
andra alternativa investeringsfonder �n

1. s�dana fonder som f�r marknadsf�ras till icke-professionella invester-

are efter tillst�nd enligt 11 �, och

2. s�dana fonder som f�r marknadsf�ras efter tillst�nd enligt 12 �, s�vitt

g�ller s�dana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 � andra
stycket.

I fr�ga om verksamhet som drivs genom filial h�r i landet ska �ven 8 kap.

1, 1 a, 3 a, 1921 och 23 �� till�mpas.

Vid en planerad eller en redan genomf�rd, oplanerad v�sentlig �ndring av

n�got som har angetts i en ans�kan om tillst�nd enligt 10, 11 eller 12 � ska
9 � till�mpas.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

SFS

2019:1221

Publicerad
den

10 december 2019

;