SFS 2019:1225 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:960) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-1225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2015:960) om ändring i lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att 16 kap. 4 a § lagen (2015:960) om ändring i lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden ska träda i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1225

Publicerad
den

10 december 2019