SFS 2019:1230 Förordning om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

SFS2019-1230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion

för Luftfartsverket

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:184) med instruktion för
Luftfartsverket ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

12 a § Vid Luftfartsverket finns en överdirektör.

Denna förordning träder i kraft den 11 december 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:1230

Publicerad
den

10 december 2019