SFS 2019:1234 Förordning om ändring i förordningen (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020

SFS2019-1234.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:680) om fastställande av

omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för

år 2020

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (2019:680) om fastställande av
omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020 ska utgå.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1234

Publicerad
den

10 december 2019