SFS 2019:1239 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2019-1239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BVWBBW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BVWBBW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i offentlighets- och sekretessf�rordningen </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(2009:641) </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 2 � offentlighets- och sekretessf�rordningen <br/>(2009:641) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>1 F�ljande myndigheter �r i den utstr�ckning som framg�r nedan <br/>undantagna fr�n registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 � offentlighets- och <br/>sekretesslagen (2009:400). </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndighet </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft111">Handlingar som inneh�ller sekretessreglerade <br/>uppgifter och som inte beh�ver registreras </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Statistiska centralbyr�n </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft10"> statistiskt prim�rmaterial</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">S�kerhetspolisen </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft111"> anteckningar om det l�pande polisarbetet,<br/> handlingar som utg�r underlag f�r<br/>strukturerade uppgiftssamlingar som avser<br/>brottslig verksamhet och som f�rs med st�d<br/>av lagen (2019:1182) om S�kerhetspolisens<br/>behandling av personuppgifter, och<br/> underr�ttelser fr�n Kriminalv�rden om<br/>permissioner</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Totalf�rsvarets <br/>rekryteringsmyndighet </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft111"> patientjournaler som r�r totalf�rsvars-<br/>pliktiga</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Andreas Krantz<br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2019:1167. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:1239</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">10 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i offentlighets- och sekretessf�rordningen

(2009:641)

Utf�rdad den 5 december 2019

Regeringen f�reskriver att 2 � offentlighets- och sekretessf�rordningen
(2009:641) ska ha f�ljande lydelse.

2 �1 F�ljande myndigheter �r i den utstr�ckning som framg�r nedan
undantagna fr�n registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 � offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Myndighet

Handlingar som inneh�ller sekretessreglerade
uppgifter och som inte beh�ver registreras

Statistiska centralbyr�n

 statistiskt prim�rmaterial

S�kerhetspolisen

 anteckningar om det l�pande polisarbetet,
 handlingar som utg�r underlag f�r
strukturerade uppgiftssamlingar som avser
brottslig verksamhet och som f�rs med st�d
av lagen (2019:1182) om S�kerhetspolisens
behandling av personuppgifter, och
 underr�ttelser fr�n Kriminalv�rden om
permissioner

Totalf�rsvarets
rekryteringsmyndighet

 patientjournaler som r�r totalf�rsvars-
pliktiga

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1167.

SFS

2019:1239

Publicerad
den

10 december 2019

;