SFS 2019:1240 Förordning om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2019-1240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens

område

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till förordningen (2018:1942) om polisens behandling av
personuppgifter inom brottsdatalagens område ska upphöra att gälla vid
utgången av 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:1240

Publicerad
den

10 december 2019