SFS 2019:1245 Förordning om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2020

SFS2019-1245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om skiktgräns för statlig inkomstskatt för

beskattningsåret 20201

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
skiktgränsen till 509 300 kronor för beskattningsåret 2020.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:929.

SFS

2019:1245

Publicerad
den

10 december 2019