SFS 2019:1245 Förordning om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2020

SFS2019-1245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:FGJUAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:FGJUAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om skiktgr�ns f�r statlig inkomstskatt f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>beskattnings�ret 2020</b>1<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b> Regeringen fastst�ller enligt 65 kap. 5 � inkomstskattelagen (1999:1229) <br/>skiktgr�nsen till 509 300 kronor f�r beskattnings�ret 2020. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Ingrid Bj�rnsson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste f�rordning i �mnet 2017:929. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2019:1245</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">10 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om skiktgr�ns f�r statlig inkomstskatt f�r

beskattnings�ret 20201

Utf�rdad den 5 december 2019

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � Regeringen fastst�ller enligt 65 kap. 5 � inkomstskattelagen (1999:1229)
skiktgr�nsen till 509 300 kronor f�r beskattnings�ret 2020.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Ingrid Bj�rnsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste f�rordning i �mnet 2017:929.

SFS

2019:1245

Publicerad
den

10 december 2019

;