SFS 2019:1246 Förordning om upphävande av förordningen (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

SFS2019-1246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2009:1533) om statligt

stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:1533) om statligt stöd till
energieffektivisering i kommuner och landsting ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beslutats enligt förordningen.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:1246

Publicerad
den

10 december 2019