SFS 2019:1247 Förordning om ändring i förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

SFS2019-1247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:899) om bidrag till

lagring av egenproducerad elenergi

Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2016:899) om bidrag till lagring
av egenproducerad elenergi ska ha följande lydelse.

2 § Bidrag får endast ges till åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari
2016 och slutförts senast den 31 december 2020 och om systemet

1. är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är

ansluten till elnätet, och

2. bidrar till att
a) lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktions-

tillfället, och

b) öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom

fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:1247

Publicerad
den

10 december 2019