SFS 2019:1248 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2019-1248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.