SFS 2019:1249 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2019-1249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.