SFS 2019:1253 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

SFS2019-1253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.