SFS 2019:1257 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

SFS2019-1257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:VTEVGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:LEENWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:FNQTRI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2010:1062) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Myndigheten f�r press, radio och tv </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2010:1062) med instruktion f�r <br/>Myndigheten f�r press, radio och tv1 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b>2 Myndigheten ska �ven </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. pr�va fr�gor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 och 6 �� yttrande-</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">frihetsgrundlagen och f�ra register �ver verksamhet enligt samma <br/>paragrafer, </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. uppr�tta och f�ra register �ver utgivare enligt lagen (1991:1559) med</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefrihetsgrundlagens <br/>omr�den, </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. handl�gga fr�gor om s�rskild avgift, s�ndningsavgift och avgifter enligt</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�verg�ngsbest�mmelserna till radio- och tv-lagen (2010:696), </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. samarbeta enligt 16 kap. 15 och 16 �� radio- och tv-lagen med beh�riga</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">myndigheter i andra EES-stater i fr�ga om �vertr�delser av vissa best�m-<br/>melser i allm�nhetens intresse, </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�lja inneh�llet i utl�ndska ljudradio- och tv-s�ndningar som riktas mot</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den svenska allm�nheten, </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. publicera statistik och annan information om �gande- och bransch-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">struktur, teknik, inneh�ll och ekonomiska f�rh�llanden inom medieomr�det, </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. tillhandah�lla uppgifter om dagstidningars spridning enligt</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kung�randef�rordningen (1977:827), </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. �rligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen f�r</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">olika tidningsgrupper, f�r�ndringar i tidnings�gandet, utvecklingen av och <br/>f�ruts�ttningarna f�r tidningsdistributionen samt �vriga v�sentliga f�r�nd-<br/>ringar inom dagspressen, </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. handl�gga fr�gor om europeiska produktioner i tv-s�ndningar och</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">best�ll-tv, och </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">10. sprida information om g�llande regler och beslut av st�rre vikt eller</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">principiell betydelse till ber�rda akt�rer och till allm�nheten. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Myndigheten har ocks� uppgifter enligt <br/>1. f�rordningen (1998:32) om standarder f�r s�ndning av radio- och tv-</p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">signaler, </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rordningen (2010:1059) med bemyndigande f�r Myndigheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">press, radio och tv att meddela vissa verkst�llighetsf�reskrifter, och </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�rordningen (2019:1256) om uppgifter f�r Myndigheten f�r press, radio</p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och tv vid f�rhandspr�vning av tj�nster hos public service-f�retagen. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2015:618. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2018:1930. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:1257</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">11 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1257</b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">AMANDA LIND </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2010:1062) med instruktion

f�r Myndigheten f�r press, radio och tv

Utf�rdad den 5 december 2019

Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2010:1062) med instruktion f�r
Myndigheten f�r press, radio och tv1 ska ha f�ljande lydelse.

3 �2 Myndigheten ska �ven

1. pr�va fr�gor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 och 6 �� yttrande-

frihetsgrundlagen och f�ra register �ver verksamhet enligt samma
paragrafer,

2. uppr�tta och f�ra register �ver utgivare enligt lagen (1991:1559) med

f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
omr�den,

3. handl�gga fr�gor om s�rskild avgift, s�ndningsavgift och avgifter enligt

�verg�ngsbest�mmelserna till radio- och tv-lagen (2010:696),

4. samarbeta enligt 16 kap. 15 och 16 �� radio- och tv-lagen med beh�riga

myndigheter i andra EES-stater i fr�ga om �vertr�delser av vissa best�m-
melser i allm�nhetens intresse,

5. f�lja inneh�llet i utl�ndska ljudradio- och tv-s�ndningar som riktas mot

den svenska allm�nheten,

6. publicera statistik och annan information om �gande- och bransch-

struktur, teknik, inneh�ll och ekonomiska f�rh�llanden inom medieomr�det,

7. tillhandah�lla uppgifter om dagstidningars spridning enligt

kung�randef�rordningen (1977:827),

8. �rligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen f�r

olika tidningsgrupper, f�r�ndringar i tidnings�gandet, utvecklingen av och
f�ruts�ttningarna f�r tidningsdistributionen samt �vriga v�sentliga f�r�nd-
ringar inom dagspressen,

9. handl�gga fr�gor om europeiska produktioner i tv-s�ndningar och

best�ll-tv, och

10. sprida information om g�llande regler och beslut av st�rre vikt eller

principiell betydelse till ber�rda akt�rer och till allm�nheten.

Myndigheten har ocks� uppgifter enligt
1. f�rordningen (1998:32) om standarder f�r s�ndning av radio- och tv-

signaler,

2. f�rordningen (2010:1059) med bemyndigande f�r Myndigheten f�r

press, radio och tv att meddela vissa verkst�llighetsf�reskrifter, och

3. f�rordningen (2019:1256) om uppgifter f�r Myndigheten f�r press, radio

och tv vid f�rhandspr�vning av tj�nster hos public service-f�retagen.

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2015:618.

2 Senaste lydelse 2018:1930.

SFS

2019:1257

Publicerad
den

11 december 2019

background image

2

SFS

2019:1257

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

AMANDA LIND

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

;