SFS 2019:1259 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

SFS2019-1259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:TEEFVL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:JKZXLF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2008:245) om kemiska </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>produkter och biotekniska organismer </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 33 � f�rordningen (2008:245) om kemiska pro-<br/>dukter och biotekniska organismer ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>33 �</b>1 Kemikalieinspektionen ska fullg�ra Sveriges uppgifter enligt </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. artikel 4.2 tredje stycket, 12.1, 12.2 och 12.3 a i f�rordning (EG)</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nr 850/2004, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">2. artikel 7 i direktiv 2004/42/EG, och<br/>3. artikel 4.1, 8.4 och 10.3 i f�rordning (EU) 2017/852.<br/>Innan Kemikalieinspektionen beslutar en handlingsplan enligt artikel 10.3</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">i f�rordning (EU) 2017/852 ska inspektionen ge Naturv�rdsverket och <br/>Socialstyrelsen tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 december 2019. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Susanne Gerland <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2018:1988. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:1259</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">11 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

Utf�rdad den 28 november 2019

Regeringen f�reskriver att 33 � f�rordningen (2008:245) om kemiska pro-
dukter och biotekniska organismer ska ha f�ljande lydelse.

33 �1 Kemikalieinspektionen ska fullg�ra Sveriges uppgifter enligt

1. artikel 4.2 tredje stycket, 12.1, 12.2 och 12.3 a i f�rordning (EG)

nr 850/2004,

2. artikel 7 i direktiv 2004/42/EG, och
3. artikel 4.1, 8.4 och 10.3 i f�rordning (EU) 2017/852.
Innan Kemikalieinspektionen beslutar en handlingsplan enligt artikel 10.3

i f�rordning (EU) 2017/852 ska inspektionen ge Naturv�rdsverket och
Socialstyrelsen tillf�lle att yttra sig.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 december 2019.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2018:1988.

SFS

2019:1259

Publicerad
den

11 december 2019

;