SFS 2019:1259 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

SFS2019-1259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (2008:245) om kemiska pro-
dukter och biotekniska organismer ska ha följande lydelse.

33 §1 Kemikalieinspektionen ska fullgöra Sveriges uppgifter enligt

1. artikel 4.2 tredje stycket, 12.1, 12.2 och 12.3 a i förordning (EG)

nr 850/2004,

2. artikel 7 i direktiv 2004/42/EG, och
3. artikel 4.1, 8.4 och 10.3 i förordning (EU) 2017/852.
Innan Kemikalieinspektionen beslutar en handlingsplan enligt artikel 10.3

i förordning (EU) 2017/852 ska inspektionen ge Naturvårdsverket och
Socialstyrelsen tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1988.

SFS

2019:1259

Publicerad
den

11 december 2019