SFS 2019:1260 Förordning om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

SFS2019-1260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:RKFKBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:HVFCRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft57{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft59{font-size:17px;line-height:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft67{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft68{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft69{font-size:17px;line-height:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i luftkvalitetsf�rordningen (2010:477) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om luftkvalitetsf�rordningen (2010:477) </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 1, 5, 28, 29, 31, 33 och 48 �� och bilaga 1 ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 50 �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b>2 Denna f�rordning �r meddelad med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> 5 kap. 1 � milj�balken i fr�ga om 825 ��,<br/> 5 kap. 10 � milj�balken i fr�ga om 3236, 45 och 47 ��,<br/> 5 kap. 12 � milj�balken i fr�ga om 26, 27, 30, 38, 43, 44 och 49 ��,<br/> 8 kap. 11 � regeringsformen i fr�ga om 50 � andra stycket, och<br/> 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om �vriga best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b> I denna f�rordning avses med </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>PM10</i>: partiklar som inte �r st�rre �n att de kan passera genom ett selek-</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">tivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aero-<br/>dynamisk diameter av 10 mikrometer, </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>PM2,5</i>: partiklar som inte �r st�rre �n att de kan passera genom ett selek-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">tivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aero-<br/>dynamisk diameter av 2,5 mikrometer, och </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>kv�veoxider</i>: summan av det volymm�ssiga blandningsf�rh�llandet i luf-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ten (ppbv) av kv�vemonoxid och kv�vedioxid uttryckt som masskoncent-<br/>rationen av kv�vedioxid (mikrogram per kubikmeter). </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>28 �</b> Naturv�rdsverket ska </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. kontrollera f�rekomsten av kv�veoxider och svaveldioxid enligt 11 och</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">13 �� i regional bakgrund i enlighet med artikel 14.2 i och bilaga III A1, och <br/>bilaga III B2 samt bilaga V C till luftkvalitetsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kontrollera f�rekomsten av ozon enligt 15 och 16 �� i enlighet med</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">artiklarna 911 i och bilaga VII A2 till luftkvalitetsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. m�ta partiklar (PM2,5) enligt 20 � i urban bakgrund i enlighet med</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bilaga III, bilaga V B och bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. fastst�lla en nationell niv� f�r den genomsnittliga exponeringen p� be-</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">folkningen av partiklar (PM2,5) enligt 20 � andra stycket i enlighet med <br/>bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. m�ta partiklar (PM2,5) i regional bakgrund i enlighet med artikel 6.5 i</p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">luftkvalitetsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">renare luft i Europa, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/1480. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2018:2112. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:1260</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">11 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">6. kontrollera bidraget av bens(a)pyren i luften genom att m�ta andra </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">polycykliska aromatiska kolv�ten i regional bakgrund i enlighet med artikel <br/>4.8 i direktivet om metaller och PAH i luft, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">7. m�ta arsenik, kadmium, nickel, gasformigt totalkvicksilver, bens(a)-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">pyren och andra polycykliska aromatiska kolv�ten i regional bakgrund i <br/>enlighet med artikel 4.9 i direktivet om metaller och PAH i luft, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">8. m�ta det totala nedfallet av arsenik, kadmium, nickel, kvicksilver, </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">bens(a)pyren och andra polycykliska aromatiska kolv�ten i regional bak-<br/>grund i enlighet med artikel 4.9 i direktivet om metaller och PAH i luft, och </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">9. dokumentera f�rfarandet vid kontroller och m�tningar enligt 18 i en-</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">lighet med bilaga III D till luftkvalitetsdirektivet. <br/> <br/><b>29 �</b> Naturv�rdsverket ska </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. utse de zoner och t�tbebyggelser som beh�vs till f�ljd av artikel 4 i </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">luftkvalitetsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. klassificera de zoner och t�tbebyggelser som avses i f�rsta punkten och </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">se �ver klassificeringen i enlighet med artikel 5 i samma direktiv, och </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. utse de zoner och t�tbebyggelser som beh�vs till f�ljd av artikel 3 i </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">direktivet om metaller och PAH i luft. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>31 �</b> Naturv�rdsverket ska unders�ka behovet av ett �tg�rdsprogram enligt <br/>5 kap. milj�balken </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">1. efter en underr�ttelse enligt 30 �, eller <br/>2. om kontrollen enligt 28 � 1, 2 eller 3 visar att en f�roreningsniv� som </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">anges i milj�kvalitetsnormerna kan antas komma att �verskridas. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om Naturv�rdsverket finner att ett �tg�rdsprogram beh�vs, ska verket </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">rapportera detta till de ber�rda l�nsstyrelserna. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Naturv�rdsverket ska rapportera behovet av �tg�rdsprogram till reger-</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ingen om det </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. finns s�rskilda sk�l f�r att det inte ska vara en l�nsstyrelse eller en kom-</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">mun som uppr�ttar ett f�rslag till eller fastst�ller ett �tg�rdsprogram, eller </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. beh�vs ett �tg�rdsprogram p� grund av betydande gr�ns�verskridande </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�roreningar som inneb�r att artikel 25 i luftkvalitetsdirektivet ska till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>33 �</b>3 Ett �tg�rdsprogram ska, ut�ver det som anges i 5 kap. 9 � milj�-<br/>balken, inneh�lla information om </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">1. var ett �verskridande av en milj�kvalitetsnorm intr�ffat, <br/>2. det ber�rda omr�dets typ, storlek, v�derleksf�rh�llanden och skydds-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">v�rda objekt, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">3. luftf�roreningens typ och hur den har konstaterats, <br/>4. f�roreningens ursprung, <br/>5. den analys av situationen som har gjorts, <br/>6. genomf�rda f�rb�ttrings�tg�rder och effekterna av dem, <br/>7. p�g�ende f�rb�ttrings�tg�rder, <br/>8. p� vilket s�tt de f�rb�ttrings�tg�rder som har genomf�rts, p�g�r eller </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">beh�ver vidtas �r l�mpliga f�r att h�lla perioden av �verskridande av milj�-<br/>kvalitetsnormen s� kort som m�jligt, och </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">9. publikationer eller andra dokument som kompletterar informationen </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">enligt 18. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2018:2112. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>2019:1260</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>48 �</b>4 Naturv�rdsverket ska fullg�ra de uppgifter i fr�ga om information <br/>och rapportering till Europeiska kommissionen som f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. artiklarna 6.5, 11.2, 19, 23.1 och 27, bilaga III D samt bilaga VI B2 till </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">luftkvalitetsdirektivet, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">2. artikel 5 i direktivet om metaller och PAH i luft, och <br/>3. kommissionens genomf�randebeslut av den 12 december 2011 om fast-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">st�llande av regler f�r Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/107/EG <br/>och 2008/50/EG vad g�ller �msesidigt utbyte av information och rappor-<br/>tering av luftkvaliteten. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Rapporteringen ska ske enligt den geografiska indelning som Naturv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">verket best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid rapporteringen ska Naturv�rdsverket s�rskilt ange om informationen </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">�r prelimin�r. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>50 �</b> Naturv�rdsverket ska utse en statlig myndighet att vara nationellt <br/>referenslaboratorium f�r luftkvalitet och se till att det uppfyller de krav och <br/>utf�r de uppgifter som anges i bilaga I C.1 ii, iv, v och vi till luftkvalitets-<br/>direktivet. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om referenslaboratoriets verk-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">samhet. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>ISABELLA L�VIN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft31">Susanne Gerland </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft31">(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">4 Senaste lydelse 2013:123. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>2019:1260</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Bilaga 1 </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"> <br/><b>Utv�rderingstr�sklar f�r kv�vedioxid </b></p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"> <br/>Norm f�r timmedelv�rde:<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:140px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>�vre tr�skel</i>: 72 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft49">175 g�nger under ett kalender�r, eller 140 mikrogram per kubikmeter luft <br/>�verskrids mer �n 18 g�nger under ett kalender�r. </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Nedre tr�skel</i>: 54 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft49">175 g�nger under ett kalender�r, eller 100 mikrogram per kubikmeter luft <br/>�verskrids mer �n 18 g�nger under ett kalender�r. <br/> <br/>Norm f�r dygnsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>�vre tr�skel</i>: 48 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n 7 g�nger </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">under ett kalender�r. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Nedre tr�skel</i>: 36 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n 7 g�nger </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft49">under ett kalender�r. <br/> <br/>Norm f�r �rsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft49"><i>�vre tr�skel</i>: 32 mikrogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 26 mikrogram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"> <br/> <br/><b>Utv�rderingstr�sklar f�r kv�veoxider </b></p> <p style="position:absolute;top:528px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"> <br/>Norm f�r �rsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft49"><i>�vre tr�skel</i>: 24 mikrogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 19,5 mikrogram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"> <br/> <br/><b>Utv�rderingstr�sklar f�r svaveldioxid f�r att skydda m�nniskors h�lsa </b></p> <p style="position:absolute;top:656px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>(12 �) </b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"> <br/>Norm f�r timmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>�vre tr�skel</i>: 150 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">175 g�nger under ett kalender�r. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Nedre tr�skel</i>: 100 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft49">175 g�nger under ett kalender�r. <br/> <br/>Norm f�r dygnsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>�vre tr�skel</i>: 75 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n 3 g�nger </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">under ett kalender�r. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Nedre tr�skel</i>: 50 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n 3 g�nger </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">under ett kalender�r. <br/> <br/> <br/><b>Utv�rderingstr�sklar f�r svaveldioxid f�r att skydda v�xtlighet (13 �) </b></p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"> <br/>Norm f�r vintermedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft49"><i>�vre tr�skel</i>: 12 mikrogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 8 mikrogram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft49"> <br/>Norm f�r �rsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft49"><i>�vre tr�skel</i>: 12 mikrogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 8 mikrogram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>2019:1260</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>Utv�rderingstr�sklar f�r kolmonoxid </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/>Norm f�r dygnsmedelv�rde (h�gsta �ttatimmarsmedelv�rde): </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft58"><i>�vre tr�skel</i>: 7 milligram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 5 milligram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59"> <br/> <br/><b>Utv�rderingstr�sklar f�r bensen </b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/>Norm f�r �rsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft58"><i>�vre tr�skel</i>: 3,5 mikrogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 2 mikrogram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft58"> <br/> <br/><b>Utv�rderingstr�sklar f�r partiklar (PM10) </b></p> <p style="position:absolute;top:332px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/>Norm f�r dygnsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55"><i>�vre tr�skel</i>: 35 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">35 g�nger per kalender�r. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55"><i>Nedre tr�skel</i>: 25 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft58">35 g�nger per kalender�r. <br/> <br/>Norm f�r �rsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft58"><i>�vre tr�skel</i>: 28 mikrogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 20 mikrogram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59"> <br/> <br/><b>Utv�rderingstr�sklar f�r partiklar (PM2,5) </b></p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/>Norm f�r �rsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft58"><i>�vre tr�skel</i>: 17 mikrogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 12 mikrogram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft58"> <br/> <br/><b>Utv�rderingstr�sklar f�r bens(a)pyren </b></p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/>Norm f�r �rsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft58"><i>�vre tr�skel</i>: 0,6 nanogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 0,4 nanogram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59"> <br/> <br/><b>Utv�rderingstr�sklar f�r arsenik </b></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/>Norm f�r �rsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft58"><i>�vre tr�skel</i>: 3,6 nanogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 2,4 nanogram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59"> <br/> <br/><b>Utv�rderingstr�sklar f�r kadmium </b></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/>Norm f�r �rsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft58"><i>�vre tr�skel</i>: 3 nanogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 2 nanogram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft58"> <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>2019:1260</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft61">6 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Utv�rderingstr�sklar f�r nickel </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"> <br/>Norm f�r �rsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft68"><i>�vre tr�skel</i>: 14 nanogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 10 nanogram per kubikmeter luft. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft69"> <br/> <br/><b>Utv�rderingstr�sklar f�r bly </b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"> <br/>Norm f�r �rsmedelv�rde: </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft68"><i>�vre tr�skel</i>: 0,35 mikrogram per kubikmeter luft. <br/><i>Nedre tr�skel</i>: 0,25 mikrogram per kubikmeter luft. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>2019:1260</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i luftkvalitetsf�rordningen (2010:477)

Utf�rdad den 28 november 2019

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om luftkvalitetsf�rordningen (2010:477)

dels att 1, 5, 28, 29, 31, 33 och 48 �� och bilaga 1 ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 50 �, av f�ljande lydelse.

1 �2 Denna f�rordning �r meddelad med st�d av

 5 kap. 1 � milj�balken i fr�ga om 825 ��,
 5 kap. 10 � milj�balken i fr�ga om 3236, 45 och 47 ��,
 5 kap. 12 � milj�balken i fr�ga om 26, 27, 30, 38, 43, 44 och 49 ��,
 8 kap. 11 � regeringsformen i fr�ga om 50 � andra stycket, och
 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om �vriga best�mmelser.

5 � I denna f�rordning avses med

PM10: partiklar som inte �r st�rre �n att de kan passera genom ett selek-

tivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aero-
dynamisk diameter av 10 mikrometer,

PM2,5: partiklar som inte �r st�rre �n att de kan passera genom ett selek-

tivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aero-
dynamisk diameter av 2,5 mikrometer, och

kv�veoxider: summan av det volymm�ssiga blandningsf�rh�llandet i luf-

ten (ppbv) av kv�vemonoxid och kv�vedioxid uttryckt som masskoncent-
rationen av kv�vedioxid (mikrogram per kubikmeter).

28 � Naturv�rdsverket ska

1. kontrollera f�rekomsten av kv�veoxider och svaveldioxid enligt 11 och

13 �� i regional bakgrund i enlighet med artikel 14.2 i och bilaga III A1, och
bilaga III B2 samt bilaga V C till luftkvalitetsdirektivet,

2. kontrollera f�rekomsten av ozon enligt 15 och 16 �� i enlighet med

artiklarna 911 i och bilaga VII A2 till luftkvalitetsdirektivet,

3. m�ta partiklar (PM2,5) enligt 20 � i urban bakgrund i enlighet med

bilaga III, bilaga V B och bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet,

4. fastst�lla en nationell niv� f�r den genomsnittliga exponeringen p� be-

folkningen av partiklar (PM2,5) enligt 20 � andra stycket i enlighet med
bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet,

5. m�ta partiklar (PM2,5) i regional bakgrund i enlighet med artikel 6.5 i

luftkvalitetsdirektivet,

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och

renare luft i Europa, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/1480.

2 Senaste lydelse 2018:2112.

SFS

2019:1260

Publicerad
den

11 december 2019

background image

2

SFS

6. kontrollera bidraget av bens(a)pyren i luften genom att m�ta andra

polycykliska aromatiska kolv�ten i regional bakgrund i enlighet med artikel
4.8 i direktivet om metaller och PAH i luft,

7. m�ta arsenik, kadmium, nickel, gasformigt totalkvicksilver, bens(a)-

pyren och andra polycykliska aromatiska kolv�ten i regional bakgrund i
enlighet med artikel 4.9 i direktivet om metaller och PAH i luft,

8. m�ta det totala nedfallet av arsenik, kadmium, nickel, kvicksilver,

bens(a)pyren och andra polycykliska aromatiska kolv�ten i regional bak-
grund i enlighet med artikel 4.9 i direktivet om metaller och PAH i luft, och

9. dokumentera f�rfarandet vid kontroller och m�tningar enligt 18 i en-

lighet med bilaga III D till luftkvalitetsdirektivet.

29 � Naturv�rdsverket ska

1. utse de zoner och t�tbebyggelser som beh�vs till f�ljd av artikel 4 i

luftkvalitetsdirektivet,

2. klassificera de zoner och t�tbebyggelser som avses i f�rsta punkten och

se �ver klassificeringen i enlighet med artikel 5 i samma direktiv, och

3. utse de zoner och t�tbebyggelser som beh�vs till f�ljd av artikel 3 i

direktivet om metaller och PAH i luft.

31 � Naturv�rdsverket ska unders�ka behovet av ett �tg�rdsprogram enligt
5 kap. milj�balken

1. efter en underr�ttelse enligt 30 �, eller
2. om kontrollen enligt 28 � 1, 2 eller 3 visar att en f�roreningsniv� som

anges i milj�kvalitetsnormerna kan antas komma att �verskridas.

Om Naturv�rdsverket finner att ett �tg�rdsprogram beh�vs, ska verket

rapportera detta till de ber�rda l�nsstyrelserna.

Naturv�rdsverket ska rapportera behovet av �tg�rdsprogram till reger-

ingen om det

1. finns s�rskilda sk�l f�r att det inte ska vara en l�nsstyrelse eller en kom-

mun som uppr�ttar ett f�rslag till eller fastst�ller ett �tg�rdsprogram, eller

2. beh�vs ett �tg�rdsprogram p� grund av betydande gr�ns�verskridande

f�roreningar som inneb�r att artikel 25 i luftkvalitetsdirektivet ska till�mpas.

33 �3 Ett �tg�rdsprogram ska, ut�ver det som anges i 5 kap. 9 � milj�-
balken, inneh�lla information om

1. var ett �verskridande av en milj�kvalitetsnorm intr�ffat,
2. det ber�rda omr�dets typ, storlek, v�derleksf�rh�llanden och skydds-

v�rda objekt,

3. luftf�roreningens typ och hur den har konstaterats,
4. f�roreningens ursprung,
5. den analys av situationen som har gjorts,
6. genomf�rda f�rb�ttrings�tg�rder och effekterna av dem,
7. p�g�ende f�rb�ttrings�tg�rder,
8. p� vilket s�tt de f�rb�ttrings�tg�rder som har genomf�rts, p�g�r eller

beh�ver vidtas �r l�mpliga f�r att h�lla perioden av �verskridande av milj�-
kvalitetsnormen s� kort som m�jligt, och

9. publikationer eller andra dokument som kompletterar informationen

enligt 18.

3 Senaste lydelse 2018:2112.

2019:1260

background image

3

SFS

48 �4 Naturv�rdsverket ska fullg�ra de uppgifter i fr�ga om information
och rapportering till Europeiska kommissionen som f�ljer av

1. artiklarna 6.5, 11.2, 19, 23.1 och 27, bilaga III D samt bilaga VI B2 till

luftkvalitetsdirektivet,

2. artikel 5 i direktivet om metaller och PAH i luft, och
3. kommissionens genomf�randebeslut av den 12 december 2011 om fast-

st�llande av regler f�r Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/107/EG
och 2008/50/EG vad g�ller �msesidigt utbyte av information och rappor-
tering av luftkvaliteten.

Rapporteringen ska ske enligt den geografiska indelning som Naturv�rds-

verket best�mmer.

Vid rapporteringen ska Naturv�rdsverket s�rskilt ange om informationen

�r prelimin�r.

50 � Naturv�rdsverket ska utse en statlig myndighet att vara nationellt
referenslaboratorium f�r luftkvalitet och se till att det uppfyller de krav och
utf�r de uppgifter som anges i bilaga I C.1 ii, iv, v och vi till luftkvalitets-
direktivet.

Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om referenslaboratoriets verk-

samhet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland

(Milj�departementet)

4 Senaste lydelse 2013:123.

2019:1260

background image

4

SFS

Bilaga 1


Utv�rderingstr�sklar f�r kv�vedioxid


Norm f�r timmedelv�rde:

�vre tr�skel: 72 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n

175 g�nger under ett kalender�r, eller 140 mikrogram per kubikmeter luft
�verskrids mer �n 18 g�nger under ett kalender�r.

Nedre tr�skel: 54 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n

175 g�nger under ett kalender�r, eller 100 mikrogram per kubikmeter luft
�verskrids mer �n 18 g�nger under ett kalender�r.

Norm f�r dygnsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 48 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n 7 g�nger

under ett kalender�r.

Nedre tr�skel: 36 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n 7 g�nger

under ett kalender�r.

Norm f�r �rsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 32 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 26 mikrogram per kubikmeter luft.Utv�rderingstr�sklar f�r kv�veoxider


Norm f�r �rsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 24 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 19,5 mikrogram per kubikmeter luft.Utv�rderingstr�sklar f�r svaveldioxid f�r att skydda m�nniskors h�lsa

(12 �)


Norm f�r timmedelv�rde:

�vre tr�skel: 150 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n

175 g�nger under ett kalender�r.

Nedre tr�skel: 100 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n

175 g�nger under ett kalender�r.

Norm f�r dygnsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 75 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n 3 g�nger

under ett kalender�r.

Nedre tr�skel: 50 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n 3 g�nger

under ett kalender�r.


Utv�rderingstr�sklar f�r svaveldioxid f�r att skydda v�xtlighet (13 �)


Norm f�r vintermedelv�rde:

�vre tr�skel: 12 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 8 mikrogram per kubikmeter luft.


Norm f�r �rsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 12 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 8 mikrogram per kubikmeter luft.

2019:1260

background image

5

SFS

Utv�rderingstr�sklar f�r kolmonoxid


Norm f�r dygnsmedelv�rde (h�gsta �ttatimmarsmedelv�rde):

�vre tr�skel: 7 milligram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 5 milligram per kubikmeter luft.Utv�rderingstr�sklar f�r bensen


Norm f�r �rsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 3,5 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 2 mikrogram per kubikmeter luft.Utv�rderingstr�sklar f�r partiklar (PM10)


Norm f�r dygnsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 35 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n

35 g�nger per kalender�r.

Nedre tr�skel: 25 mikrogram per kubikmeter luft �verskrids mer �n

35 g�nger per kalender�r.

Norm f�r �rsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 28 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 20 mikrogram per kubikmeter luft.Utv�rderingstr�sklar f�r partiklar (PM2,5)


Norm f�r �rsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 17 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 12 mikrogram per kubikmeter luft.Utv�rderingstr�sklar f�r bens(a)pyren


Norm f�r �rsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 0,6 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 0,4 nanogram per kubikmeter luft.Utv�rderingstr�sklar f�r arsenik


Norm f�r �rsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 3,6 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 2,4 nanogram per kubikmeter luft.Utv�rderingstr�sklar f�r kadmium


Norm f�r �rsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 3 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 2 nanogram per kubikmeter luft.


2019:1260

background image

6

SFS

Utv�rderingstr�sklar f�r nickel


Norm f�r �rsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 14 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 10 nanogram per kubikmeter luft.Utv�rderingstr�sklar f�r bly


Norm f�r �rsmedelv�rde:

�vre tr�skel: 0,35 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tr�skel: 0,25 mikrogram per kubikmeter luft.

2019:1260

;