SFS 2019:1268 Förordning om ändring i förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten

SFS2019-1268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:JICCCB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:UJPQAF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2015:743) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r �klagarmyndigheten </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 11 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (2015:743) med instruktion f�r <br/>�klagarmyndigheten ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av december 2019. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft17">Marie Sk�ninger <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2019:1268</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft16">16 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2015:743) med instruktion

f�r �klagarmyndigheten

Utf�rdad den 11 december 2019

Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (2015:743) med instruktion f�r
�klagarmyndigheten ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av december 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Sk�ninger
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:1268

Publicerad
den

16 december 2019

;