SFS 2019:1268 Förordning om ändring i förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten

SFS2019-1268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:743) med instruktion

för �&klagarmyndigheten

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2015:743) med instruktion för
�&klagarmyndigheten ska upphöra att gälla vid utgången av december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:1268

Publicerad
den

16 december 2019