SFS 2019:1271 Förordning om ändring i förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

SFS2019-1271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1983:190) om

pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (1983:190) om pensionsgrundande
konstnärsbidrag m.m.1 ska ha följande lydelse.

Som inkomst av anställning enligt 59 kap. 13 § 13 socialförsäkringsbalken
ska anses

1. konstnärsbidrag enligt 8 § första stycket och långtidsstipendium enligt

16 § förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer samt arbets-
stipendium enligt 10 § och långtidsstipendium enligt 11 § förordningen
(2019:1269) om statsbidrag till konstnärer, under förutsättning att bidraget
eller stipendiet lämnas under en tid av minst tre år,

2. ersättning enligt 3 och 4 §§ förordningen (1982:600) om Sveriges bild-

konstnärsfond, under förutsättning att ersättningen lämnas under en tid av
minst tre år och inte är av pensionskaraktär,

3. arbetsstipendium från Sveriges författarfond, under förutsättning att

stipendiet lämnas under en tid av minst tre år och inte är av pensionskaraktär.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1523.

SFS

2019:1271

Publicerad
den

17 december 2019