SFS 2019:1280 Förordning om ändring i förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning

SFS2019-1280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:556) om statligt stöd för

bättre vattenhushållning

Utfärdad den 11 december 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2019:556) om statligt stöd
för bättre vattenhushållning

dels att punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska

upphöra att gälla,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2019:1280

Publicerad
den

17 december 2019