SFS 2019:1285 Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

SFS2019-1285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:OGNKTW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:EEPCJQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2017:1040) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>elberedskapsavgift, n�t�vervakningsavgift och </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>els�kerhetsavgift </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 19 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 8 och 9 �� f�rordningen (2017:1040) om elbered-<br/>skapsavgift, n�t�vervakningsavgift och els�kerhetsavgift ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>8 �</b> N�t�vervakningsavgiften �r 870 kronor per kalender�r f�r varje uttags-<br/>punkt f�r h�gsp�nning och 4 kronor 35 �re per kalender�r f�r varje uttagspunkt <br/>f�r l�gsp�nning. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>9 �</b> Els�kerhetsavgiften �r 810 kronor per kalender�r f�r varje uttagspunkt <br/>f�r h�gsp�nning och 10 kronor 20 �re per kalender�r f�r varje uttagspunkt f�r <br/>l�gsp�nning. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Pontus S�derstr�m <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2019:1285</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">23 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2017:1040) om

elberedskapsavgift, n�t�vervakningsavgift och

els�kerhetsavgift

Utf�rdad den 19 december 2019

Regeringen f�reskriver att 8 och 9 �� f�rordningen (2017:1040) om elbered-
skapsavgift, n�t�vervakningsavgift och els�kerhetsavgift ska ha f�ljande lydelse.

8 � N�t�vervakningsavgiften �r 870 kronor per kalender�r f�r varje uttags-
punkt f�r h�gsp�nning och 4 kronor 35 �re per kalender�r f�r varje uttagspunkt
f�r l�gsp�nning.

9 � Els�kerhetsavgiften �r 810 kronor per kalender�r f�r varje uttagspunkt
f�r h�gsp�nning och 10 kronor 20 �re per kalender�r f�r varje uttagspunkt f�r
l�gsp�nning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Pontus S�derstr�m
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:1285

Publicerad
den

23 december 2019

;