SFS 2019:1285 Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

SFS2019-1285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1040) om

elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och

elsäkerhetsavgift

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 8 och 9 §§ förordningen (2017:1040) om elbered-
skapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift ska ha följande lydelse.

8 § Nätövervakningsavgiften är 870 kronor per kalenderår för varje uttags-
punkt för högspänning och 4 kronor 35 öre per kalenderår för varje uttagspunkt
för lågspänning.

9 § Elsäkerhetsavgiften är 810 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt
för högspänning och 10 kronor 20 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för
lågspänning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:1285

Publicerad
den

23 december 2019