SFS 2019:1293 Förordning om ränta på körkortslån för 2020

SFS2019-1293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på körkortslån för 20201

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § första stycket
förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 1,74 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2018:1990.

SFS

2019:1293

Publicerad
den

23 december 2019