SFS 2019:1294 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2019-1294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.