SFS 2019:1295 Förordning om ändring i förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

SFS2019-1295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:111) om ett tillfälligt

undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd

för vissa brittiska medborgare och deras

familjemedlemmar

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2019:111) om ett tillfälligt
undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska
medborgare och deras familjemedlemmar ska ha följande lydelse.

3 § De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som
i utlänningslagen (2005:716).

Med brittisk medborgare avses i denna förordning medborgare i Förenade

kungariket.

Med Förenade kungarikets utträde ur EU avses i denna förordning att

landet lämnar EU utan ett utträdesavtal.

Med familjemedlem avses i denna förordning en utlänning som har eller

har haft sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket
utlänningslagen till en brittisk medborgare, om utlänningen har följt med
eller i Sverige anslutit sig till den brittiska medborgaren före Förenade
kungarikets utträde ur EU.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:1295

Publicerad
den

23 december 2019