SFS 2019:1296 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

SFS2019-1296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion

för Försvarsmakten

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

SFS

2019:1296

Publicerad
den

23 december 2019

background image

SFS

2

Bilaga 11


Organisationsenheter i Försvarsmakten (grundorganisation)

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

LEDNING
Högkvarteret
(HKV)


Stockholm

Försvarsgrensstaber
(FGS)
Arméstaben
(AST)
Marinstaben
(MS)
Flygstaben
(FS)Enköping

Haninge/Muskö

Uppsala
Militärregionstaber
(MRS)
Norra militärregionstaben
(MR Norr)BodenLapplandsjägargruppen i
Kiruna
Norrbottensgruppen i
Boden
Västerbottensgruppen i
Umeå
Västernorrlandsgruppen i
Härnösand
Fältjägargruppen i
�stersund

Mellersta militärregionstaben
(MR Mitt)

Upplands-Bro/
Kungsängen

Livgardesgruppen i
Upplands-Bro
Dalregementsgruppen i
Falun
Gävleborgsgruppen i
Gävle
Upplands- och
Västmanlandsgruppen i
Enköping
Södermanlandsgruppen i
Strängnäs
Södertörnsgruppen i
Haninge

Västra militärregionstaben
(MR Väst)

Skövde

�rebro- och
Värmlandsgruppen i
Karlskoga/Villingsberg
Skaraborgsgruppen i
Skövde
Bohus-Dalsgruppen i
Uddevalla/Skredsvik
Elfsborgsgruppen i
Göteborg
Hallandsgruppen i
Halmstad

1 Senaste lydelse 2018:2100.

2019:1296

background image

SFS

3

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

Södra militärregionstaben
(MR Syd)

Lund/Revinge

Livgrenadjärgruppen i
Linköping
Norra Smålandsgruppen i
Eksjö
Kalmar- och
Kronobergsgruppen i
Växjö
Blekingegruppen i
Karlskrona
Skånska gruppen i
Lund/Revinge

F�RBAND
Livgardet
(LG)


Upplands-Bro/
Kungsängen


Swedint
Försvarsmusiken

Norrbottens regemente
(I 19)

Boden

Försvarsmaktens
vinterenhet i Boden och
Arvidsjaur

Livregementets husarer
(K 3)

Karlsborg

Skaraborgs regemente
(P 4)

Skövde

Södra skånska
regementet
(P 7)

Lund/Revinge

Gotlands regemente
(P 18)

Visby

Gotlandsgruppen i Visby

Artilleriregementet
(A 9)

Boden

Artilleriets stridsskola
(ArtSS)

Luftvärnsregementet
(Lv 6)

Halmstad

Luftvärnets stridsskola
(LvSS)

Göta ingenjörregemente
(Ing 2)

Eksjö

Fältarbetsskolan (FarbS)

Ledningsregementet
(LedR)

Enköping

Ledningsstridsskolan
(LedSS)

Trängregementet
(TrängR)

Skövde

Logistikskolan (LogS)

Första ubåtsflottiljen
(1. ubflj)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona
och Haninge/Muskö

Tredje sjöstridsflottiljen
(3. sjöstriflj)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona

Fjärde sjöstridsflottiljen
(4. sjöstriflj)

Haninge

Verksamhet i Haninge och
Uddevalla/Skredsvik

Amfibieregementet
(Amf 1)

Haninge/Berga

Verksamhet i
Haninge/Berga och
Göteborg

Marinbasen
(MarinB)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona,
Haninge och Göteborg

Skaraborgs flygflottilj
(F 7)

Lidköping/Såtenäs

Verksamhet på Arlanda
flygplats

2019:1296

background image

SFS

4

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

Blekinge flygflottilj
(F 17)

Ronneby/Kallinge

Verksamhet i
Ronneby/Kallinge,
Linköping/Malmen och
Visby

Norrbottens flygflottilj
(F 21)

Luleå

Försvarsmaktens
helikopterflottilj
(Hkpflj)

Linköping/Malmen

Verksamhet i
Linköping/Malmen, Luleå
och Ronneby/Kallinge

Försvarsmaktens
logistik (FMLOG)

Stockholm

Försvarsmaktens
telekommunikations-
och informationssystem-
förband
(FMTIS)

�rebro

Särskilda
operationsgruppen
(SOG)

Karlsborg

SKOLOR OCH
CENTRUM
Militärhögskolan
Karlberg
(MHS K)Solna

Militärhögskolan
Halmstad
(MHS H)

Halmstad

Markstridsskolan
(MSS)

Skövde

Verksamhet i Skövde och
Motala/Kvarn

Sjöstridsskolan
(SSS)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona
och Haninge

Luftstridsskolan
(LSS)

Uppsala

Flygvapnets
flygbefälsskola (FBS)
Flygvapnets stridslednings-
och luftbevakningsskola
(StrilS)
Flygskolan (FlygS),
Linköping/Malmen

Hemvärnets stridsskola
(HvSS)

Salem/Vällinge

Försvarsmaktens
tekniska skola
(FMTS)

Halmstad

Verksamhet i Halmstad

Totalförsvarets
ammunitions- och
minröjningscentrum
(SWEDEC)

Eksjö

Totalförsvarets
skyddscentrum
(SkyddC)

Umeå

2019:1296

background image

SFS

5

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

Försvarsmaktens
underrättelse- och
säkerhetscentrum
(FMUndSäkC)

Uppsala

Försvarets tolkskola
(TolkS)

Försvarsmaktens HR-
centrum
(FM HRC)

Stockholm

Försvarsmedicincentrum
(FömedC)

Göteborg

2019:1296