SFS 2019:1310 Förordning om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

SFS2019-1310.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1138) om

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Utfärdad den 19 december 2019

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1138) om samhälls-
orientering för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

5 § Varje nyanländ ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar
minst 100 timmar. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra
aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har påbörjat samhälls-

orientering före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2019:1310

Publicerad
den

23 december 2019