SFS 2019:202 Förordning om statliga myndigheters lokalisering

SFS2019-202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:VHZEBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:FGDRLN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:WVFRQF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om statliga myndigheters lokalisering </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 11 april 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Till�mpningsomr�de <br/>1 �</b> Denna f�rordning g�ller f�r beslut om lokalisering som fattas av f�r-<br/>valtningsmyndigheter under regeringen. F�rordningen ska dock inte till�m-<br/>pas av AP-fonderna, Fortifikationsverket, F�rsvarets radioanstalt, F�rsvars-<br/>makten, hyres- och arrenden�mnderna, Luftfartsverket, Polismyndigheten, <br/>Regeringskansliet eller S�kerhetspolisen. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b> Med beslut om lokalisering avses beslut som inneb�r att en myndighet </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19">1. placerar sitt f�rsta fasta arbetsst�lle i en viss kommun, eller<br/>2. avvecklar samtliga fasta arbetsst�llen i en viss kommun.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Best�mmelser i andra f�rfattningar <br/>3 �</b> Best�mmelser om statliga myndigheters lokalf�rs�rjning finns i f�rord-<br/>ningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalf�rs�rjning. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b> Best�mmelser om statliga myndigheters medverkan i det regionala <br/>tillv�xtarbetet finns i f�rordningen (2017:583) om regionalt tillv�xtarbete. </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Myndigheters beslut om lokalisering <br/>5 �</b> En myndighets beslut om lokalisering ska fattas av myndighetens led-<br/>ning. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>6 �</b> Innan en myndighet fattar ett s�dant beslut om lokalisering som avses <br/>i 2 � 2 ska myndigheten uppr�tta en konsekvensanalys. </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Konsekvensanalysen kan g�ras inom ramen f�r det samr�d som statliga </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">myndigheter enligt 20 � 5 f�rordningen (2017:583) om regionalt tillv�xtarbete <br/>ska genomf�ra n�r verksamhetsminskningar �verv�gs. </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>7 �</b> Konsekvensanalysen ska inneh�lla en beskrivning av de verksamhets-<br/>m�ssiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av myndighetens pla-<br/>nerade beslut samt en bed�mning av de regionala konsekvenserna, inom <br/>ramen f�r myndighetens ansvarsomr�den. Av analysen ska det ocks� framg� <br/>vilka alternativa m�jligheter som finns att utveckla eller rationalisera myn-<br/>dighetens befintliga verksamhet i kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> 2019:202 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 18 april 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2019:202 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> Efter att en myndighet fattat ett beslut om lokalisering ska beslutet <br/>skickas till ber�rd kommun, l�nsstyrelse och landsting. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b> Best�mmelserna i 68 �� ska inte till�mpas p� beslut som endast p�-<br/>verkar myndighetens lokalisering inom Stockholms l�n. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om statliga myndigheters lokalisering

Utf�rdad den 11 april 2019

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Till�mpningsomr�de
1 �
Denna f�rordning g�ller f�r beslut om lokalisering som fattas av f�r-
valtningsmyndigheter under regeringen. F�rordningen ska dock inte till�m-
pas av AP-fonderna, Fortifikationsverket, F�rsvarets radioanstalt, F�rsvars-
makten, hyres- och arrenden�mnderna, Luftfartsverket, Polismyndigheten,
Regeringskansliet eller S�kerhetspolisen.

2 � Med beslut om lokalisering avses beslut som inneb�r att en myndighet

1. placerar sitt f�rsta fasta arbetsst�lle i en viss kommun, eller
2. avvecklar samtliga fasta arbetsst�llen i en viss kommun.

Best�mmelser i andra f�rfattningar
3 �
Best�mmelser om statliga myndigheters lokalf�rs�rjning finns i f�rord-
ningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalf�rs�rjning.

4 � Best�mmelser om statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillv�xtarbetet finns i f�rordningen (2017:583) om regionalt tillv�xtarbete.

Myndigheters beslut om lokalisering
5 �
En myndighets beslut om lokalisering ska fattas av myndighetens led-
ning.

6 � Innan en myndighet fattar ett s�dant beslut om lokalisering som avses
i 2 � 2 ska myndigheten uppr�tta en konsekvensanalys.

Konsekvensanalysen kan g�ras inom ramen f�r det samr�d som statliga

myndigheter enligt 20 � 5 f�rordningen (2017:583) om regionalt tillv�xtarbete
ska genomf�ra n�r verksamhetsminskningar �verv�gs.

7 � Konsekvensanalysen ska inneh�lla en beskrivning av de verksamhets-
m�ssiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av myndighetens pla-
nerade beslut samt en bed�mning av de regionala konsekvenserna, inom
ramen f�r myndighetens ansvarsomr�den. Av analysen ska det ocks� framg�
vilka alternativa m�jligheter som finns att utveckla eller rationalisera myn-
dighetens befintliga verksamhet i kommunen.

SFS

2019:202

Publicerad
den

18 april 2019

background image

2

SFS

2019:202

8 � Efter att en myndighet fattat ett beslut om lokalisering ska beslutet
skickas till ber�rd kommun, l�nsstyrelse och landsting.

9 � Best�mmelserna i 68 �� ska inte till�mpas p� beslut som endast p�-
verkar myndighetens lokalisering inom Stockholms l�n.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

;