SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

SFS2019-204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:RAXZEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCVHOG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1999:716) om m�tning, </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>ber�kning och rapportering av �verf�rd el </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 18 april 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 6 c och 16 �� f�rordningen (1999:716) om m�tning, <br/>ber�kning och rapportering av �verf�rd el ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>6 c �</b>1 I fr�ga om elanv�ndare som enligt 3 kap. 11 � andra stycket 1 ellagen <br/>(1997:857) har ing�tt ett avtal om leverans av el som f�ruts�tter att den �ver-<br/>f�rda elen ska m�tas varje timme, ska m�tning i uttagspunkten g�ras med re-<br/>gistrering per timme. M�tresultaten f�r uttagspunkten ska rapporteras enligt <br/>9 � 3. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>16 �</b>2 M�tresultatet i en uttagspunkt som ing�r i en f�rbrukningsprofil ska <br/>rapporteras per m�nad och avse m�tv�rden registrerade under h�gst en kalender-<br/>m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Magnus Corell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2017:198. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2017:198. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:204 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 25 april 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1999:716) om m�tning,

ber�kning och rapportering av �verf�rd el

Utf�rdad den 18 april 2019

Regeringen f�reskriver att 6 c och 16 �� f�rordningen (1999:716) om m�tning,
ber�kning och rapportering av �verf�rd el ska ha f�ljande lydelse.

6 c �1 I fr�ga om elanv�ndare som enligt 3 kap. 11 � andra stycket 1 ellagen
(1997:857) har ing�tt ett avtal om leverans av el som f�ruts�tter att den �ver-
f�rda elen ska m�tas varje timme, ska m�tning i uttagspunkten g�ras med re-
gistrering per timme. M�tresultaten f�r uttagspunkten ska rapporteras enligt
9 � 3.

16 �2 M�tresultatet i en uttagspunkt som ing�r i en f�rbrukningsprofil ska
rapporteras per m�nad och avse m�tv�rden registrerade under h�gst en kalender-
m�nad.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:198.

2 Senaste lydelse 2017:198.

SFS

2019:204

Publicerad
den

25 april 2019

;