SFS 2019:206 Förordning om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2019-206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.