SFS 2019:206 Förordning om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2019-206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:RBLCZL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:IDXADD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2018:1741) om domstolarnas </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>omr�de </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 18 april 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2018:1741) om domstolarnas <br/>behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de ska inf�ras en <br/>ny paragraf, 12 a �, och n�rmast f�re 12 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Skyldighet att l�mna uppgifter till Skatteverket <br/>12 a �</b> En allm�n domstol ska p� beg�ran av Skatteverket l�mna de <br/>uppgifter om domar och beslut i brottm�l som beh�vs f�r att Skatteverket <br/>ska kunna f�lja f�reskrifter om arkiv och om l�ngsta tid f�r behandling av <br/>personuppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Anneli Skoglund <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> 2019:206 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 26 april 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2018:1741) om domstolarnas

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens

omr�de

Utf�rdad den 18 april 2019

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2018:1741) om domstolarnas
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de ska inf�ras en
ny paragraf, 12 a �, och n�rmast f�re 12 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Skyldighet att l�mna uppgifter till Skatteverket
12 a �
En allm�n domstol ska p� beg�ran av Skatteverket l�mna de
uppgifter om domar och beslut i brottm�l som beh�vs f�r att Skatteverket
ska kunna f�lja f�reskrifter om arkiv och om l�ngsta tid f�r behandling av
personuppgifter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:206

Publicerad
den

26 april 2019

;