SFS 2019:208 Förordning om ändring i förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

SFS2019-208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:201) om statligt stöd till

lantbrukare som drabbats av torkan 2018

Utfärdad den 25 april 2019

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2019:201) om statligt
stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:208

Publicerad
den

30 april 2019

background image

2

SFS

2019:208

Bilaga

Förteckning över grödor som berättigar till stöd
Grödkoder inom gruppen spannmål och frövall

Korn (höst)

grödkod 1

Korn (vår)

grödkod 2

Havre

grödkod 3

Vete (höst)

grödkod 4

Vete (vår)

grödkod 5

Rågvete (höst)

grödkod 7

Råg

grödkod 8

Blandsäd (stråsädesblandningar)

grödkod 12

Rågvete (vår)

grödkod 29

Gräsfrövall (ettårig)

grödkod 58

Gräsfrövall (flerårig)

grödkod 59

Klöverfrövall

grödkod 62

Grödkoder inom gruppen oljeväxter och proteingrödor

Raps (höst)

grödkod 20

Raps (vår)

grödkod 21

Rybs (höst)

grödkod 22

Rybs (vår)

grödkod 23

�rter (ej konservärter)

grödkod 30

Konservärter

grödkod 31

�&kerbönor

grödkod 32

Bruna bönor

grödkod 35

Sojabönor

grödkod 38

Oljelin

grödkod 40

Bönor övriga

grödkod 43

Grödkod inom gruppen potatis

Stärkelsepotatis

grödkod 46

Grödkod inom gruppen betor

Sockerbetor

grödkod 47