SFS 2019:208 Förordning om ändring i förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

SFS2019-208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:USQTMA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:GSNNYC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:NHNMJS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:JYKAUW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2019:201) om statligt st�d till </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>lantbrukare som drabbats av torkan 2018 </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 april 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2019:201) om statligt <br/>st�d till lantbrukare som drabbats av torkan 2018 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 6 maj 2019. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">JENNIE NILSSON </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> 2019:208</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft16"> 30 april 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2019:208 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga </i></p> <p style="position:absolute;top:86px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>F�rteckning �ver gr�dor som ber�ttigar till st�d <br/>Gr�dkoder inom gruppen spannm�l och fr�vall </b></p> <p style="position:absolute;top:148px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Korn (h�st) </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 1 </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Korn (v�r) </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 2 </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Havre </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 3 </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Vete (h�st) </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 4 </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Vete (v�r) </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 5 </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">R�gvete (h�st) </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 7 </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">R�g </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 8 </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Blands�d (str�s�desblandningar) </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 12 </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">R�gvete (v�r) </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 29 </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Gr�sfr�vall (ett�rig) </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 58 </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Gr�sfr�vall (fler�rig) </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 59 </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Kl�verfr�vall </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 62 </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Gr�dkoder inom gruppen oljev�xter och proteingr�dor </b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Raps (h�st) </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 20 </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Raps (v�r) </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 21 </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Rybs (h�st) </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 22 </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Rybs (v�r) </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 23 </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">�rter (ej konserv�rter) </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 30 </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Konserv�rter </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 31 </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">�kerb�nor </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 32 </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Bruna b�nor </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 35 </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Sojab�nor </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 38 </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Oljelin </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 40 </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">B�nor �vriga </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 43 </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Gr�dkod inom gruppen potatis </b></p> <p style="position:absolute;top:928px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">St�rkelsepotatis </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 46 </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Gr�dkod inom gruppen betor </b></p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft20">Sockerbetor </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�dkod 47 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2019:201) om statligt st�d till

lantbrukare som drabbats av torkan 2018

Utf�rdad den 25 april 2019

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2019:201) om statligt
st�d till lantbrukare som drabbats av torkan 2018 ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 6 maj 2019.

P� regeringens v�gnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

SFS

2019:208

Publicerad
den

30 april 2019

background image

2

SFS

2019:208

Bilaga

F�rteckning �ver gr�dor som ber�ttigar till st�d
Gr�dkoder inom gruppen spannm�l och fr�vall

Korn (h�st)

gr�dkod 1

Korn (v�r)

gr�dkod 2

Havre

gr�dkod 3

Vete (h�st)

gr�dkod 4

Vete (v�r)

gr�dkod 5

R�gvete (h�st)

gr�dkod 7

R�g

gr�dkod 8

Blands�d (str�s�desblandningar)

gr�dkod 12

R�gvete (v�r)

gr�dkod 29

Gr�sfr�vall (ett�rig)

gr�dkod 58

Gr�sfr�vall (fler�rig)

gr�dkod 59

Kl�verfr�vall

gr�dkod 62

Gr�dkoder inom gruppen oljev�xter och proteingr�dor

Raps (h�st)

gr�dkod 20

Raps (v�r)

gr�dkod 21

Rybs (h�st)

gr�dkod 22

Rybs (v�r)

gr�dkod 23

�rter (ej konserv�rter)

gr�dkod 30

Konserv�rter

gr�dkod 31

�kerb�nor

gr�dkod 32

Bruna b�nor

gr�dkod 35

Sojab�nor

gr�dkod 38

Oljelin

gr�dkod 40

B�nor �vriga

gr�dkod 43

Gr�dkod inom gruppen potatis

St�rkelsepotatis

gr�dkod 46

Gr�dkod inom gruppen betor

Sockerbetor

gr�dkod 47

;