SFS 2019:209 Förordning om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

SFS2019-209.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:IYDOBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BLMYHM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:MAXHDF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1993:1053) om anv�ndning </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av vattenskoter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 april 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (1993:1053) om anv�ndning <br/>av vattenskoter1 ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 c och 3 d ��, av f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 c �</b> En vattenskoter f�r framf�ras endast av den som har fyllt femton �r. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 d �</b> Transportstyrelsen f�r, n�r det g�ller personer som har licens fr�n ett <br/>medlemsf�rbund i Riksidrottsf�rbundet, i det enskilda fallet ge dispens fr�n <br/>3 c � f�r </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. deltagande i t�vlingar som ett s�dant f�rbund ansvarar f�r, och<br/>2. tr�ning inf�r s�dana t�vlingar.<br/>En dispens f�r f�renas med villkor.</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Egon Abresparr <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2004:607. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:209</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 30 april 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1993:1053) om anv�ndning

av vattenskoter

Utf�rdad den 25 april 2019

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (1993:1053) om anv�ndning
av vattenskoter1 ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 c och 3 d ��, av f�ljande
lydelse.

3 c � En vattenskoter f�r framf�ras endast av den som har fyllt femton �r.

3 d � Transportstyrelsen f�r, n�r det g�ller personer som har licens fr�n ett
medlemsf�rbund i Riksidrottsf�rbundet, i det enskilda fallet ge dispens fr�n
3 c � f�r

1. deltagande i t�vlingar som ett s�dant f�rbund ansvarar f�r, och
2. tr�ning inf�r s�dana t�vlingar.
En dispens f�r f�renas med villkor.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2004:607.

SFS

2019:209

Publicerad
den

30 april 2019

;