SFS 2019:210 Förordning om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

SFS2019-210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:COJNUT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:XRUECD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2008:414) om kvalitets- och </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga v�vnader </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>och celler </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 april 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2008:414) om kvalitets- <br/>och s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga v�vnader och celler </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 2 � ska lyda Beh�rig myndighet,<i> <br/>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det n�rmast f�re 4 � ska inf�ras en ny rubrik som ska lyda </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan om tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 a �</b> L�kemedelsverket �r den beh�riga myndighet f�r m�nskliga v�vna-<br/>der och celler som avses i kapitel II avsnitt 5.3.1 a i bilaga IX till Europa-<br/>parlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om <br/>medicintekniska produkter, om �ndring av direktiv 2001/83/EG, f�rordning <br/>(EG) nr 178/2002 och f�rordning (EG) nr 1223/2009 och om upph�vande <br/>av r�dets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> 2019:210 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft18"> 2 maj 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2008:414) om kvalitets- och

s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga v�vnader

och celler

Utf�rdad den 25 april 2019

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2008:414) om kvalitets-
och s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga v�vnader och celler

dels att rubriken n�rmast f�re 2 � ska lyda Beh�rig myndighet,
dels
att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande lydelse,
dels att det n�rmast f�re 4 � ska inf�ras en ny rubrik som ska lyda

Ans�kan om tillst�nd.

3 a � L�kemedelsverket �r den beh�riga myndighet f�r m�nskliga v�vna-
der och celler som avses i kapitel II avsnitt 5.3.1 a i bilaga IX till Europa-
parlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om
medicintekniska produkter, om �ndring av direktiv 2001/83/EG, f�rordning
(EG) nr 178/2002 och f�rordning (EG) nr 1223/2009 och om upph�vande
av r�dets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:210

Publicerad
den

2 maj 2019

;