SFS 2019:211 Förordning om ändring i förordningen (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter

SFS2019-211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:932) om avgifter för

anmälda organ för medicintekniska produkter

Utfärdad den 25 april 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2017:932) om avgifter för
anmälda organ för medicintekniska produkter ska införas fyra nya para-
grafer, 7 a�7 d §§, och närmast före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Avgift för yttranden
7 a §
För arbete med sådana vetenskapliga yttranden och yttranden som
anges i kapitel II avsnitt 5.2 i bilaga IX till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/745 ska en avgift betalas av det anmälda organet.

�rende

Avgift kronor

Ny aktiv substans

500 000

Känd aktiv substans inom nytt användningsområde

250 000

Känd aktiv substans inom etablerad användning

150 000

�ndring större

50 000

�ndring mindre

10 000

7 b § För arbete med ett sådant vetenskapligt yttrande som anges i kapitel
II avsnitt 5.3.1 i bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/745 ska en avgift betalas av det anmälda organet.

�rende

Avgift kronor

Ny ansökan

200 000

�ndring större

50 000

�ndring mindre

10 000

7 c § För arbete med ett sådant vetenskapligt yttrande som anges i kapitel
II avsnitt 5.4 i bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/745 ska en avgift betalas av det anmälda organet.

�rende

Avgift kronor

Ny ansökan

200 000

�ndring större

50 000

�ndring mindre

10 000

SFS

2019:211

Publicerad
den

2 maj 2019

background image

2

SFS

2019:211

7 d § För arbete med ett sådant yttrande som anges i kapitel II avsnitt 5.2
i bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 ska
en avgift betalas av det anmälda organet.

�rende

Avgift kronor

Ny ansökan

60 000

�ndring större

30 000

�ndring mindre

10 000

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)