SFS 2019:218 Förordning om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

SFS2019-218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:EGKBOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:TFXNQH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2012:208) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Statens servicecenter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 april 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2012:208) med instruktion <br/>f�r Statens servicecenter </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 7 och 10 �� och rubriken n�rmast f�re 10 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 1 a och 3 a ��, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 a �</b> Myndigheten ska ing� serviceavtal med de myndigheter som reger-<br/>ingen best�mmer om att f�r dessa myndigheters r�kning utf�ra uppgifter <br/>enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">Myndigheten ska bedriva verksamheten vid servicekontor. <br/>Myndigheten f�r �ven ing� serviceavtal med andra myndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 a �</b> Myndigheten ska samverka om verksamheten vid servicekontoren <br/>med de myndigheter som den ing�tt serviceavtal med. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b> Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett �rende i n�mnden r�r uppgifter som en arbetstagare har utf�rt med </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">st�d av ett s�rskilt uppdragsavtal enligt 5 � lagen (2019:212) om viss gemen-<br/>sam offentlig service, ska n�mnden innan den fattar beslut samr�da med den <br/>myndighet som ansvarar f�r f�rvaltningsuppgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Avh�ndande av allm�nna handlingar <br/>10 �</b> Myndigheten f�r i s�dan verksamhet som anges i 1 a � avh�nda sig <br/>allm�nna handlingar i enlighet med 12 � arkivlagen (1990:782) genom att <br/>�verl�mna dem till den myndighet som �r avsedd mottagare av handlingen <br/>i fr�ga eller i vars verksamhet handlingen uppr�ttats. </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> 2019:218 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft19"> 2 maj 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2012:208) med instruktion

f�r Statens servicecenter

Utf�rdad den 25 april 2019

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2012:208) med instruktion
f�r Statens servicecenter

dels att 7 och 10 �� och rubriken n�rmast f�re 10 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 1 a och 3 a ��, av f�ljande

lydelse.

1 a � Myndigheten ska ing� serviceavtal med de myndigheter som reger-
ingen best�mmer om att f�r dessa myndigheters r�kning utf�ra uppgifter
enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service.

Myndigheten ska bedriva verksamheten vid servicekontor.
Myndigheten f�r �ven ing� serviceavtal med andra myndigheter.

3 a � Myndigheten ska samverka om verksamheten vid servicekontoren
med de myndigheter som den ing�tt serviceavtal med.

7 � Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Om ett �rende i n�mnden r�r uppgifter som en arbetstagare har utf�rt med

st�d av ett s�rskilt uppdragsavtal enligt 5 � lagen (2019:212) om viss gemen-
sam offentlig service, ska n�mnden innan den fattar beslut samr�da med den
myndighet som ansvarar f�r f�rvaltningsuppgifterna.

Avh�ndande av allm�nna handlingar
10 �
Myndigheten f�r i s�dan verksamhet som anges i 1 a � avh�nda sig
allm�nna handlingar i enlighet med 12 � arkivlagen (1990:782) genom att
�verl�mna dem till den myndighet som �r avsedd mottagare av handlingen
i fr�ga eller i vars verksamhet handlingen uppr�ttats.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2019:218

Publicerad
den

2 maj 2019

;