SFS 2019:219 Förordning om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

SFS2019-219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för

Skatteverket

Utfärdad den 25 april 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2017:154) med instruktion för
Skatteverket ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

15 a § Skatteverket ska ingå serviceavtal med Statens servicecenter om att
Statens servicecenter ska utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss
gemensam offentlig service för Skatteverkets räkning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

SFS

2019:219

Publicerad
den

2 maj 2019