SFS 2019:219 Förordning om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

SFS2019-219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ZZTLYV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:JBRTIB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2017:154) med instruktion f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Skatteverket </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 april 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2017:154) med instruktion f�r <br/>Skatteverket ska inf�ras en ny paragraf, 15 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>15 a �</b> Skatteverket ska ing� serviceavtal med Statens servicecenter om att <br/>Statens servicecenter ska utf�ra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss <br/>gemensam offentlig service f�r Skatteverkets r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Maria �hrling <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> 2019:219 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft18"> 2 maj 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2017:154) med instruktion f�r

Skatteverket

Utf�rdad den 25 april 2019

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2017:154) med instruktion f�r
Skatteverket ska inf�ras en ny paragraf, 15 a �, av f�ljande lydelse.

15 a � Skatteverket ska ing� serviceavtal med Statens servicecenter om att
Statens servicecenter ska utf�ra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss
gemensam offentlig service f�r Skatteverkets r�kning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �hrling
(Finansdepartementet)

SFS

2019:219

Publicerad
den

2 maj 2019

;