SFS 2019:220 Förordning om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

SFS2019-220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ZEKAIZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:KFXJGD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2006:1119) om omvandling </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av f�ngelse p� livstid </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2006:1119) om omvand-<br/>ling av f�ngelse p� livstid </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 11 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 11 � ska utg�, <br/><i>dels</i> att 9 � ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>9 �</b> R�tten ska, n�r en ans�kan om omvandling av f�ngelse p� livstid har <br/>kommit in till domstolen, utan dr�jsm�l underr�tta Kriminalv�rden och <br/>�klagarmyndigheten om ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Mattias Larsson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> 2019:220 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft18"> 7 maj 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2006:1119) om omvandling

av f�ngelse p� livstid

Utf�rdad den 2 maj 2019

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2006:1119) om omvand-
ling av f�ngelse p� livstid

dels att 11 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 11 � ska utg�,
dels att 9 � ska ha f�ljande lydelse.

9 � R�tten ska, n�r en ans�kan om omvandling av f�ngelse p� livstid har
kommit in till domstolen, utan dr�jsm�l underr�tta Kriminalv�rden och
�klagarmyndigheten om ans�kan.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:220

Publicerad
den

7 maj 2019

;