SFS 2019:224 Förordning om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

SFS2019-224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:CVUPDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:UETTVE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om avgifter f�r unika identitetsm�rkningar p� </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>tobaksf�rpackningar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om s�dana avgifter f�r unika <br/>identitetsm�rkningar som avses i 11 kap. 19 � lagen (2018:2088) om tobak <br/>och liknande produkter. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 �</b> De uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma betydelse som <br/>i kommissionens genomf�randef�rordning (EU) 2018/574 av den 15 de-<br/>cember 2017 om tekniska standarder f�r inr�ttande och drift av ett sp�rbar-<br/>hetssystem f�r tobaksvaror. </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b> Avgift f�r tas ut i de fall som framg�r av denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Avgiftens storlek <br/>4 �</b> F�r varje unik identitetsm�rkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Folkh�lsomyndigheten eller den som enligt 6 a � andra stycket tobaks-</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen (2016:354) �r id-utf�rdare ska ta ut avgiften. </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>5 �</b> Folkh�lsomyndigheten f�r i sin verksamhet disponera de avgifter som <br/>myndigheten f�r ta ut enligt denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Verkst�llighetsf�reskrifter <br/>6 �</b> Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av <br/>denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 maj 2019. </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> 2019:224 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft18"> 8 maj 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om avgifter f�r unika identitetsm�rkningar p�

tobaksf�rpackningar

Utf�rdad den 2 maj 2019

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser
1 �
Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om s�dana avgifter f�r unika
identitetsm�rkningar som avses i 11 kap. 19 � lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter.

2 � De uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma betydelse som
i kommissionens genomf�randef�rordning (EU) 2018/574 av den 15 de-
cember 2017 om tekniska standarder f�r inr�ttande och drift av ett sp�rbar-
hetssystem f�r tobaksvaror.

3 � Avgift f�r tas ut i de fall som framg�r av denna f�rordning.

Avgiftens storlek
4 �
F�r varje unik identitetsm�rkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut.

Folkh�lsomyndigheten eller den som enligt 6 a � andra stycket tobaks-

f�rordningen (2016:354) �r id-utf�rdare ska ta ut avgiften.

5 � Folkh�lsomyndigheten f�r i sin verksamhet disponera de avgifter som
myndigheten f�r ta ut enligt denna f�rordning.

Verkst�llighetsf�reskrifter
6 �
Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av
denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 maj 2019.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:224

Publicerad
den

8 maj 2019

;