SFS 2019:227 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

SFS2019-227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:AWVUNS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:KLVCXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2013:1020) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Folkh�lsomyndigheten </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 26 � f�rordningen (2013:1020) med instruktion <br/>f�r Folkh�lsomyndigheten ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>26 �</b>1 Myndigheten ska ta ut avgifter f�r </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. diagnostiska unders�kningar som avses i 4 � 2, 10 � 2 och 12 � 2,<br/>2. uppdragsverksamhet som avses i 4 � 1, och<br/>3. internationella insatser som avses i 11 �.<br/>Myndigheten f�r meddela f�reskrifter om avgifternas storlek enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om myndighetens r�tt att ta ut avgifter finns �ven i f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen (2019:223) om tobak och liknande produkter. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska disponera inkomsterna fr�n avgifter som myndigheten </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">tar ut med st�d av f�rsta stycket och 7 kap. 16 �� f�rordningen om tobak <br/>och liknande produkter. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2017:911. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:227 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 8 maj 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2013:1020) med instruktion

f�r Folkh�lsomyndigheten

Utf�rdad den 2 maj 2019

Regeringen f�reskriver att 26 � f�rordningen (2013:1020) med instruktion
f�r Folkh�lsomyndigheten ska ha f�ljande lydelse.

26 �1 Myndigheten ska ta ut avgifter f�r

1. diagnostiska unders�kningar som avses i 4 � 2, 10 � 2 och 12 � 2,
2. uppdragsverksamhet som avses i 4 � 1, och
3. internationella insatser som avses i 11 �.
Myndigheten f�r meddela f�reskrifter om avgifternas storlek enligt f�rsta

stycket.

Best�mmelser om myndighetens r�tt att ta ut avgifter finns �ven i f�rord-

ningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.

Myndigheten ska disponera inkomsterna fr�n avgifter som myndigheten

tar ut med st�d av f�rsta stycket och 7 kap. 16 �� f�rordningen om tobak
och liknande produkter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:911.

SFS

2019:227

Publicerad
den

8 maj 2019

;