SFS 2019:227 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

SFS2019-227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion

för Folkhälsomyndigheten

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (2013:1020) med instruktion
för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

26 §1 Myndigheten ska ta ut avgifter för

1. diagnostiska undersökningar som avses i 4 § 2, 10 § 2 och 12 § 2,
2. uppdragsverksamhet som avses i 4 § 1, och
3. internationella insatser som avses i 11 §.
Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt första

stycket.

Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i förord-

ningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.

Myndigheten ska disponera inkomsterna från avgifter som myndigheten

tar ut med stöd av första stycket och 7 kap. 1�6 §§ förordningen om tobak
och liknande produkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:911.

SFS

2019:227

Publicerad
den

8 maj 2019