SFS 2019:230 Förordning om ändring i förordningen (1994:2029) om tekniska regler

SFS2019-230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BIAMZV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:UVORFJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1994:2029) om tekniska </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>regler </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver1 att 13, 5, 6, 912, 14 och 16 �� f�rordningen <br/>(1994:2029) om tekniska regler ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b>2 I denna f�rordning finns f�reskrifter som statliga myndigheter under <br/>regeringen ska iaktta n�r det g�ller tekniska regler om varor, f�reskrifter om <br/>informationssamh�llets tj�nster och datalokaliseringskrav. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">F�reskrifterna ansluter till Sveriges internationella f�rpliktelser enligt <br/>1. V�rldshandelsorganisationens (WTO) avtal om tekniska handelshinder,<br/>2. WTO:s avtal om sanit�ra och fytosanit�ra �tg�rder,<br/>3. Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">9 september 2015 om ett informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�re-<br/>skrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster, och </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. i fr�ga om datalokaliseringskrav, Europaparlamentets och r�dets f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram f�r det fria fl�det <br/>av andra data �n personuppgifter i Europeiska unionen. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 a �</b>3 F�rordningen g�ller inte f�reskrifter f�r informationssamh�llets <br/>tj�nster som avser ljudradio- eller televisionss�ndningar som �r riktade till <br/>allm�nheten. Undantaget f�r televisionss�ndningar g�ller dock inte s�dana <br/>kommunikationstj�nster som tillhandah�ller data eller andra meddelanden <br/>och som efterfr�gas individuellt, t.ex. telefax, databaser och andra liknande <br/>tj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b>4 I denna f�rordning avses med: </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. <i>tekniska regler</i>:<br/>a) f�reskrifter eller andra best�mmelser som utg�rs av eller h�nvisar till</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">tekniska specifikationer eller andra krav och som �r r�ttsligt eller faktiskt <br/>tvingande vid saluf�ring eller anv�ndning av en vara, </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) f�reskrifter om informationssamh�llets tj�nster som �r r�ttsligt eller fak-</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">tiskt tvingande vid tillhandah�llande, etablering eller anv�ndande av s�dana <br/>tj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r infor-</p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">mationssamh�llets tj�nster och Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2018/1807 av </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">den 14 november 2018 om en ram f�r det fria fl�det av andra data �n personuppgifter i Euro-</p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">peiska unionen. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 1999:652. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1999:652. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 1999:652. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2019:230 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 9 maj 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">c) f�reskrifter som f�rbjuder tillverkning, import, saluf�ring eller anv�nd-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ning av en vara. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Till tekniska regler som �r faktiskt tvingande r�knas bland annat frivil-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">liga �verenskommelser som en myndighet tr�ffar och enligt vilka tekniska <br/>specifikationer eller andra krav eller f�reskrifter om informationssamh�l-<br/>lets tj�nster ska uppfyllas, med undantag av specifikationer f�r anbud vid <br/>offentlig upphandling, </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. <i>tekniska specifikationer</i>: specifikationer intagna i ett dokument och </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">som fastst�ller de egenskaper som kr�vs av en vara, t.ex. kvalitetsniv�er, <br/>prestanda, s�kerhet eller dimensioner, inbegripet krav p� varan som avser <br/>varubeteckning, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, <br/>f�rpackning, m�rkning eller etikettering och f�rfaranden f�r bed�mning av <br/>�verensst�mmelse. Som tekniska specifikationer r�knas ocks� krav p� pro-<br/>cesser och tillverkningsmetoder, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. <i>andra krav</i>: krav som inte �r tekniska specifikationer och som st�lls </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">p� en vara och p�verkar varans livscykel efter det att den har sl�ppts ut p� <br/>marknaden, t.ex. villkor f�r anv�ndning, �tervinning, �teranv�ndning eller <br/>omh�ndertagande, om dessa krav p� ett v�sentligt s�tt kan p�verka varans <br/>sammans�ttning, natur eller saluf�ringen av den, </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">4. <i>f�reskrifter om informationssamh�llets tj�nster</i>: krav av allm�n art </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">r�rande tilltr�de till och ut�vande av verksamhet med informationssamh�l-<br/>lets tj�nster, s�rskilt best�mmelser om dem som tillhandah�ller tj�nster, <br/>tj�nster och tj�nstemottagare, med undantag f�r f�reskrifter som inte s�r-<br/>skilt avser informationssamh�llets tj�nster eller som endast indirekt tr�ffar <br/>s�dana tj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">5. <i>varor</i>: alla industriellt framst�llda produkter och alla jordbrukspro-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">dukter, inklusive fiskprodukter, </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">6. <i>informationssamh�llets tj�nster</i>: tj�nster som vanligtvis utf�rs mot </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ers�ttning under f�ruts�ttning att tj�nsterna tillhandah�lls </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">a) utan att parterna �r n�rvarande samtidigt (p� distans), <br/>b) genom att s�ndas vid utg�ngspunkten och tas emot vid slutpunkten med </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">hj�lp av utrustning f�r elektronisk behandling och lagring av uppgifter, och <br/>som i sin helhet s�nds, befordras och tas emot genom tr�d, radio, optiska <br/>medel eller andra elektromagnetiska medel (p� elektronisk v�g), och </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">c) genom �verf�ring av uppgifter p� individuell beg�ran av en tj�nste-</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">mottagare. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">En v�gledande f�rteckning �ver s�dana tj�nster som inte anses utg�ra </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">informationssamh�llets tj�nster finns i bilaga I till Europaparlamentets och <br/>r�dets direktiv (EU) 2015/1535. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>3 �</b>5 N�r en myndighet utarbetar en teknisk regel ska den se till att regeln <br/>utformas s� att den </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. inte hindrar handeln med andra l�nder mer �n vad som beh�vs f�r att </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">tillgodose syftet med regeln, och </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. s�kerst�ller att s�dana varor eller informationssamh�llets tj�nster som </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">uppfyller likv�rdiga krav enligt regler som g�ller i n�got annat land inom <br/>Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, eller i Turkiet n�r det g�ller <br/>industriellt utformade produkter, inte hindras tilltr�de till den svenska mark-<br/>naden. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">5 Senaste lydelse 2006:309. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>2019:230</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>5 �</b> Myndigheten ska samr�da med Kommerskollegium om utformningen <br/>av en teknisk regel. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>6 �</b>6 Om en myndighet avser att fatta beslut om en teknisk regel eller ett <br/>datalokaliseringskrav som ska anm�las till Europeiska kommissionen eller <br/>WTO-sekretariatet, ska myndigheten i god tid underr�tta Kommerskolle-<br/>gium om det f�rslag den har utarbetat. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">En f�rnyad underr�ttelse enligt f�rsta stycket ska ske, om myndigheten </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">�ndrar sitt f�rslag p� ett s�tt som i v�sentlig grad f�r�ndrar regelns till�mp-<br/>ningsomr�de, f�rkortar den tid som ursprungligen t�nkts f�r genomf�ran-<br/>det, l�gger till specifikationer eller andra krav eller sk�rper dessa. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">En myndighet ska underr�tta Kommerskollegium, om den har l�mnat </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">uppdrag till ett standardiseringsorgan att utarbeta tekniska specifikationer <br/>eller en standard f�r s�rskilda produkter, i syfte att inf�ra en teknisk regel <br/>f�r s�dana produkter. Myndigheten ska �ven ange sk�len f�r inf�randet av <br/>den tekniska regeln. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>9 �</b> Myndigheten ska underr�tta Kommerskollegium om sitt beslut i �ren-<br/>det och l�mna in antagna f�reskrifter avseende tekniska regler och data-<br/>lokaliseringskrav till Kommerskollegium. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>10 �</b>7 N�r Kommerskollegium har tagit emot en underr�ttelse enligt 6 �, <br/>ska Kommerskollegium i anslutning till de internationellt �verenskomna <br/>procedurerna anm�la den f�reslagna regeln till �vriga ber�rda parter genom <br/>meddelanden till WTO-sekretariatet samt Europeiska kommissionen. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Kommerskollegium ska h�lla regeringen och ber�rda myndigheter under-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">r�ttade om meddelanden och kommentarer som kommit in till Kommers-<br/>kollegium med anledning av en anm�lan. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Kommerskollegium ska dessutom l�mna regeringen underlag f�r svar </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">till andra parter i de internationella �verenskommelserna och s�nda iv�g de <br/>svar som regeringen beslutar samt ombes�rja publicering av notiser och <br/>sk�ta annan informationsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>11 �</b>8 En anm�lan till Europeiska kommissionen enligt 10 � f�rsta stycket <br/>beh�ver inte g�ras, om underr�ttelsen till Kommerskollegium avser f�rslag <br/>till regler som </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">1. avser att uppfylla skyldigheter som f�ljer av internationella avtal som </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">leder till att enhetliga tekniska specifikationer eller f�reskrifter om infor-<br/>mationssamh�llets tj�nster inf�rs inom EU, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">2. inneb�r att skyddsklausuler i bindande unionsr�ttsakter utnyttjas, <br/>3. enbart genomf�r bindande unionsr�ttsakter, <br/>4. avser att uppfylla skyldigheter som f�ljer av en dom som har med-</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">delats av Europeiska unionens domstol, </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">5. bara �ndrar en befintlig teknisk regel f�r att p� beg�ran av Europeiska </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">kommissionen undanr�ja ett handelshinder eller, n�r det g�ller f�reskrifter <br/>om informationssamh�llets tj�nster, ett hinder f�r den fria r�rligheten f�r <br/>s�dana tj�nster, eller </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">6. utg�r ett led i en �tg�rd som p� f�rslagsstadiet ska �verl�mnas till </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">Europeiska kommissionen enligt en annan unionsr�ttsakt, f�rutsatt att det </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">6 Senaste lydelse 1995:1022. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">7 Senaste lydelse 1995:1022. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">8 Senaste lydelse 1999:652. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>2019:230</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft42">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">formellt anges att denna anm�lan ocks� avser Europaparlamentets och <br/>r�dets direktiv (EU) 2015/1535. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>12 �</b>9 Om Kommerskollegium finner att en f�reslagen regel skulle inver-<br/>ka st�rande p� Sveriges handelspolitiska f�rbindelser, ska Kommerskolle-<br/>gium snarast anm�la det till regeringen. <br/> <br/><b>14 �</b>10 En myndighet f�r inte fatta beslut om en teknisk regel eller ett data-<br/>lokaliseringskrav f�rr�n tre m�nader har f�rflutit fr�n den dag d� Europeiska <br/>kommissionen mottog en anm�lan enligt 10 � f�rsta stycket, om inte annat <br/>f�ljer av 17 eller 18 �. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft48">Den i f�rsta stycket angivna tiden ska i st�llet vara <br/>1. fyra m�nader, om Europeiska kommissionen eller n�gon medlemsstat </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">avgivit ett detaljerat utl�tande i fr�ga om en s�dan frivillig �verenskom-<br/>melse som avses i 2 � 1 andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">2. fyra m�nader, om Europeiska kommissionen eller n�gon medlemsstat </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">avgivit ett detaljerat utl�tande i fr�ga om f�reskrifter om informationssam-<br/>h�llets tj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">3. sex m�nader, om Europeiska kommissionen eller n�gon medlemsstat </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">avgivit ett detaljerat utl�tande i fr�ga om en teknisk regel som inte �r en fri-<br/>villig �verenskommelse och som inte avser f�reskrifter om informations-<br/>samh�llets tj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">4. tolv m�nader, om Europeiska kommissionen har l�mnat en f�rklaring </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">att den �mnar f�resl� eller anta ett direktiv, en f�rordning eller ett beslut <br/>inom omr�det, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">5. tolv m�nader, om Europeiska kommissionen har l�mnat en f�rklaring </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">att den anm�lda regeln g�ller ett omr�de som omfattas av ett f�rslag till ett <br/>direktiv, en f�rordning eller ett beslut som har lagts fram inf�r Europeiska <br/>unionens r�d, och </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">6. arton m�nader, om Europeiska unionens r�d i fall som avses i 4 eller 5 </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">har antagit en gemensam st�ndpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Vad som s�gs i andra stycket 4 g�ller inte f�reskrifter om informations-</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">samh�llets tj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>16 �</b>11 Den i 14 � andra stycket 46 angivna skyldigheten att avvakta med <br/>att fatta beslut om den tekniska regeln bortfaller, om Europeiska kommissio-<br/>nen meddelar att </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">1. den inte l�ngre avser att l�gga fram ett f�rslag om direktiv, f�rordning </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">eller beslut inom omr�det, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">2. den avser att dra tillbaka sitt f�rslag om direktiv, f�rordning och </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">beslut inom omr�det, eller </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">3. det har antagits en bindande unionsr�ttsakt inom omr�det. </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 maj 2019. </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"> <br/>P� regeringens v�gnar <br/> <br/>ANN LINDE <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft42">Elinor Hammarskj�ld </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft42">(Utrikesdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">9 Senaste lydelse 1995:1022. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">10 Senaste lydelse 1999:652. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">11 Senaste lydelse 1999:652. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>2019:230</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1994:2029) om tekniska

regler

Utf�rdad den 2 maj 2019

Regeringen f�reskriver1 att 13, 5, 6, 912, 14 och 16 �� f�rordningen
(1994:2029) om tekniska regler ska ha f�ljande lydelse.

1 �2 I denna f�rordning finns f�reskrifter som statliga myndigheter under
regeringen ska iaktta n�r det g�ller tekniska regler om varor, f�reskrifter om
informationssamh�llets tj�nster och datalokaliseringskrav.

F�reskrifterna ansluter till Sveriges internationella f�rpliktelser enligt
1. V�rldshandelsorganisationens (WTO) avtal om tekniska handelshinder,
2. WTO:s avtal om sanit�ra och fytosanit�ra �tg�rder,
3. Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den

9 september 2015 om ett informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�re-
skrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r informationssamh�llets tj�nster, och

4. i fr�ga om datalokaliseringskrav, Europaparlamentets och r�dets f�rord-

ning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram f�r det fria fl�det
av andra data �n personuppgifter i Europeiska unionen.

1 a �3 F�rordningen g�ller inte f�reskrifter f�r informationssamh�llets
tj�nster som avser ljudradio- eller televisionss�ndningar som �r riktade till
allm�nheten. Undantaget f�r televisionss�ndningar g�ller dock inte s�dana
kommunikationstj�nster som tillhandah�ller data eller andra meddelanden
och som efterfr�gas individuellt, t.ex. telefax, databaser och andra liknande
tj�nster.

2 �4 I denna f�rordning avses med:

1. tekniska regler:
a) f�reskrifter eller andra best�mmelser som utg�rs av eller h�nvisar till

tekniska specifikationer eller andra krav och som �r r�ttsligt eller faktiskt
tvingande vid saluf�ring eller anv�ndning av en vara,

b) f�reskrifter om informationssamh�llets tj�nster som �r r�ttsligt eller fak-

tiskt tvingande vid tillhandah�llande, etablering eller anv�ndande av s�dana
tj�nster,

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r infor-

mationssamh�llets tj�nster och Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2018/1807 av

den 14 november 2018 om en ram f�r det fria fl�det av andra data �n personuppgifter i Euro-

peiska unionen.

2 Senaste lydelse 1999:652.

3 Senaste lydelse 1999:652. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 1999:652.

SFS

2019:230

Publicerad
den

9 maj 2019

background image

SFS

2

c) f�reskrifter som f�rbjuder tillverkning, import, saluf�ring eller anv�nd-

ning av en vara.

Till tekniska regler som �r faktiskt tvingande r�knas bland annat frivil-

liga �verenskommelser som en myndighet tr�ffar och enligt vilka tekniska
specifikationer eller andra krav eller f�reskrifter om informationssamh�l-
lets tj�nster ska uppfyllas, med undantag av specifikationer f�r anbud vid
offentlig upphandling,

2. tekniska specifikationer: specifikationer intagna i ett dokument och

som fastst�ller de egenskaper som kr�vs av en vara, t.ex. kvalitetsniv�er,
prestanda, s�kerhet eller dimensioner, inbegripet krav p� varan som avser
varubeteckning, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder,
f�rpackning, m�rkning eller etikettering och f�rfaranden f�r bed�mning av
�verensst�mmelse. Som tekniska specifikationer r�knas ocks� krav p� pro-
cesser och tillverkningsmetoder,

3. andra krav: krav som inte �r tekniska specifikationer och som st�lls

p� en vara och p�verkar varans livscykel efter det att den har sl�ppts ut p�
marknaden, t.ex. villkor f�r anv�ndning, �tervinning, �teranv�ndning eller
omh�ndertagande, om dessa krav p� ett v�sentligt s�tt kan p�verka varans
sammans�ttning, natur eller saluf�ringen av den,

4. f�reskrifter om informationssamh�llets tj�nster: krav av allm�n art

r�rande tilltr�de till och ut�vande av verksamhet med informationssamh�l-
lets tj�nster, s�rskilt best�mmelser om dem som tillhandah�ller tj�nster,
tj�nster och tj�nstemottagare, med undantag f�r f�reskrifter som inte s�r-
skilt avser informationssamh�llets tj�nster eller som endast indirekt tr�ffar
s�dana tj�nster,

5. varor: alla industriellt framst�llda produkter och alla jordbrukspro-

dukter, inklusive fiskprodukter,

6. informationssamh�llets tj�nster: tj�nster som vanligtvis utf�rs mot

ers�ttning under f�ruts�ttning att tj�nsterna tillhandah�lls

a) utan att parterna �r n�rvarande samtidigt (p� distans),
b) genom att s�ndas vid utg�ngspunkten och tas emot vid slutpunkten med

hj�lp av utrustning f�r elektronisk behandling och lagring av uppgifter, och
som i sin helhet s�nds, befordras och tas emot genom tr�d, radio, optiska
medel eller andra elektromagnetiska medel (p� elektronisk v�g), och

c) genom �verf�ring av uppgifter p� individuell beg�ran av en tj�nste-

mottagare.

En v�gledande f�rteckning �ver s�dana tj�nster som inte anses utg�ra

informationssamh�llets tj�nster finns i bilaga I till Europaparlamentets och
r�dets direktiv (EU) 2015/1535.

3 �5 N�r en myndighet utarbetar en teknisk regel ska den se till att regeln
utformas s� att den

1. inte hindrar handeln med andra l�nder mer �n vad som beh�vs f�r att

tillgodose syftet med regeln, och

2. s�kerst�ller att s�dana varor eller informationssamh�llets tj�nster som

uppfyller likv�rdiga krav enligt regler som g�ller i n�got annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, eller i Turkiet n�r det g�ller
industriellt utformade produkter, inte hindras tilltr�de till den svenska mark-
naden.

5 Senaste lydelse 2006:309.

2019:230

background image

SFS

3

5 � Myndigheten ska samr�da med Kommerskollegium om utformningen
av en teknisk regel.

6 �6 Om en myndighet avser att fatta beslut om en teknisk regel eller ett
datalokaliseringskrav som ska anm�las till Europeiska kommissionen eller
WTO-sekretariatet, ska myndigheten i god tid underr�tta Kommerskolle-
gium om det f�rslag den har utarbetat.

En f�rnyad underr�ttelse enligt f�rsta stycket ska ske, om myndigheten

�ndrar sitt f�rslag p� ett s�tt som i v�sentlig grad f�r�ndrar regelns till�mp-
ningsomr�de, f�rkortar den tid som ursprungligen t�nkts f�r genomf�ran-
det, l�gger till specifikationer eller andra krav eller sk�rper dessa.

En myndighet ska underr�tta Kommerskollegium, om den har l�mnat

uppdrag till ett standardiseringsorgan att utarbeta tekniska specifikationer
eller en standard f�r s�rskilda produkter, i syfte att inf�ra en teknisk regel
f�r s�dana produkter. Myndigheten ska �ven ange sk�len f�r inf�randet av
den tekniska regeln.

9 � Myndigheten ska underr�tta Kommerskollegium om sitt beslut i �ren-
det och l�mna in antagna f�reskrifter avseende tekniska regler och data-
lokaliseringskrav till Kommerskollegium.

10 �7 N�r Kommerskollegium har tagit emot en underr�ttelse enligt 6 �,
ska Kommerskollegium i anslutning till de internationellt �verenskomna
procedurerna anm�la den f�reslagna regeln till �vriga ber�rda parter genom
meddelanden till WTO-sekretariatet samt Europeiska kommissionen.

Kommerskollegium ska h�lla regeringen och ber�rda myndigheter under-

r�ttade om meddelanden och kommentarer som kommit in till Kommers-
kollegium med anledning av en anm�lan.

Kommerskollegium ska dessutom l�mna regeringen underlag f�r svar

till andra parter i de internationella �verenskommelserna och s�nda iv�g de
svar som regeringen beslutar samt ombes�rja publicering av notiser och
sk�ta annan informationsverksamhet.

11 �8 En anm�lan till Europeiska kommissionen enligt 10 � f�rsta stycket
beh�ver inte g�ras, om underr�ttelsen till Kommerskollegium avser f�rslag
till regler som

1. avser att uppfylla skyldigheter som f�ljer av internationella avtal som

leder till att enhetliga tekniska specifikationer eller f�reskrifter om infor-
mationssamh�llets tj�nster inf�rs inom EU,

2. inneb�r att skyddsklausuler i bindande unionsr�ttsakter utnyttjas,
3. enbart genomf�r bindande unionsr�ttsakter,
4. avser att uppfylla skyldigheter som f�ljer av en dom som har med-

delats av Europeiska unionens domstol,

5. bara �ndrar en befintlig teknisk regel f�r att p� beg�ran av Europeiska

kommissionen undanr�ja ett handelshinder eller, n�r det g�ller f�reskrifter
om informationssamh�llets tj�nster, ett hinder f�r den fria r�rligheten f�r
s�dana tj�nster, eller

6. utg�r ett led i en �tg�rd som p� f�rslagsstadiet ska �verl�mnas till

Europeiska kommissionen enligt en annan unionsr�ttsakt, f�rutsatt att det

6 Senaste lydelse 1995:1022.

7 Senaste lydelse 1995:1022.

8 Senaste lydelse 1999:652.

2019:230

background image

SFS

4

formellt anges att denna anm�lan ocks� avser Europaparlamentets och
r�dets direktiv (EU) 2015/1535.

12 �9 Om Kommerskollegium finner att en f�reslagen regel skulle inver-
ka st�rande p� Sveriges handelspolitiska f�rbindelser, ska Kommerskolle-
gium snarast anm�la det till regeringen.

14 �10 En myndighet f�r inte fatta beslut om en teknisk regel eller ett data-
lokaliseringskrav f�rr�n tre m�nader har f�rflutit fr�n den dag d� Europeiska
kommissionen mottog en anm�lan enligt 10 � f�rsta stycket, om inte annat
f�ljer av 17 eller 18 �.

Den i f�rsta stycket angivna tiden ska i st�llet vara
1. fyra m�nader, om Europeiska kommissionen eller n�gon medlemsstat

avgivit ett detaljerat utl�tande i fr�ga om en s�dan frivillig �verenskom-
melse som avses i 2 � 1 andra stycket,

2. fyra m�nader, om Europeiska kommissionen eller n�gon medlemsstat

avgivit ett detaljerat utl�tande i fr�ga om f�reskrifter om informationssam-
h�llets tj�nster,

3. sex m�nader, om Europeiska kommissionen eller n�gon medlemsstat

avgivit ett detaljerat utl�tande i fr�ga om en teknisk regel som inte �r en fri-
villig �verenskommelse och som inte avser f�reskrifter om informations-
samh�llets tj�nster,

4. tolv m�nader, om Europeiska kommissionen har l�mnat en f�rklaring

att den �mnar f�resl� eller anta ett direktiv, en f�rordning eller ett beslut
inom omr�det,

5. tolv m�nader, om Europeiska kommissionen har l�mnat en f�rklaring

att den anm�lda regeln g�ller ett omr�de som omfattas av ett f�rslag till ett
direktiv, en f�rordning eller ett beslut som har lagts fram inf�r Europeiska
unionens r�d, och

6. arton m�nader, om Europeiska unionens r�d i fall som avses i 4 eller 5

har antagit en gemensam st�ndpunkt.

Vad som s�gs i andra stycket 4 g�ller inte f�reskrifter om informations-

samh�llets tj�nster.

16 �11 Den i 14 � andra stycket 46 angivna skyldigheten att avvakta med
att fatta beslut om den tekniska regeln bortfaller, om Europeiska kommissio-
nen meddelar att

1. den inte l�ngre avser att l�gga fram ett f�rslag om direktiv, f�rordning

eller beslut inom omr�det,

2. den avser att dra tillbaka sitt f�rslag om direktiv, f�rordning och

beslut inom omr�det, eller

3. det har antagits en bindande unionsr�ttsakt inom omr�det.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 maj 2019.


P� regeringens v�gnar

ANN LINDE

Elinor Hammarskj�ld

(Utrikesdepartementet)

9 Senaste lydelse 1995:1022. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

10 Senaste lydelse 1999:652.

11 Senaste lydelse 1999:652.

2019:230

;