SFS 2019:233 Förordning om ändring i förordningen (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

SFS2019-233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:RHSPHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:VIRILH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:SDPSHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2016:383) om intelligenta </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>transportsystem vid v�gtransporter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2016:383) om intelligenta <br/>transportsystem vid v�gtransporter </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> <i>dels</i> att 1, 2, 4 a och 58 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/> <i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 7 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1</b> <b>�</b> Denna f�rordning �r meddelad med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> 9 � lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid v�gtransporter</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i fr�ga om 26 ��, </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om 7 och 7 a ��.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2</b> <b>�</b>2 I f�ljande f�rfattningar finns best�mmelser av betydelse f�r till�mp-<br/>ningen av denna f�rordning: </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">om ett ramverk f�r inf�rande av intelligenta transportsystem p� v�gtrans-<br/>portomr�det och f�r gr�nssnitt mot andra transportslag. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013 av den</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets ITS-<br/>direktiv 2010/40/EU vad g�ller tillhandah�llande av informationstj�nster f�r <br/>s�kra och skyddade parkeringsplatser f�r lastbilar och kommersiella fordon. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013 av den</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv <br/>2010/40/EU vad g�ller data och f�rfaranden f�r kostnadsfritt tillhandah�l-<br/>lande, n�r s� �r m�jligt, av ett minimum av v�gs�kerhetsrelaterad universell <br/>trafikinformation f�r anv�ndare. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/962 av den</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">18 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets <br/>direktiv 2010/40/EU vad g�ller tillhandah�llande av EU-omfattande real-<br/>tidstrafikinformationstj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/1926 av den 31 maj</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">2017 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv <br/>2010/40/EU vad g�ller tillhandah�llande av EU-omfattande multimodala <br/>reseinformationstj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk f�r </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">inf�rande av intelligenta transportsystem p� v�gtransportomr�det och f�r gr�nssnitt mot andra </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">transportslag. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2017:573. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2019:233 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 10 maj 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2019:233 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>4</b> <b>a</b> <b>�</b>3 Trafikverket ska efter ans�kan utse prioriterade zoner enligt arti-<br/>kel 1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/962. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>5</b> <b>�</b>4 Trafikverket ska fullg�ra de uppgifter som �ligger Sverige i fr�ga om <br/>�tkomstpunkter enligt </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. artikel 5.2 och 5.3 i kommissionens delegerade f�rordning (EU)</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">nr 885/2013, </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">2. artikel 7.2 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013,<br/>3. artikel 3.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/962,<br/>4. artikel 3.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/1926.</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6</b> <b>�</b>5 Transportstyrelsen ska vara beh�rigt nationellt organ enligt </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">1. artikel 8.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013,<br/>2. artikel 9.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013,<br/>3. artikel 11.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/962,<br/>4. artikel 9.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/1926.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>7</b> <b>�</b>6 Transportstyrelsen ska l�pande informera och tillhandah�lla Euro-<br/>peiska kommissionen de uppgifter som �ligger Sverige enligt </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">1. artikel 9 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013,<br/>2. artikel 10 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013,<br/>3. artikel 12 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/962,<br/>4. artikel 10 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/1926.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>7</b> <b>a</b> <b>�</b> Transportstyrelsen ska vart tredje �r till Europeiska kommissionen <br/>�vers�nda en s�dan rapport som avses i artikel 17.3 i direktiv 2010/40/EU. <br/>Trafikverket ska ta fram det underlag som kr�vs f�r rapporten. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>8</b> <b>�</b>7 Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av <br/>denna f�rordning, av kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013, <br/>av kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013, av kommissio-<br/>nens delegerade f�rordning (EU) 2015/962 och av kommissionens delegerade <br/>f�rordning (EU) 2017/1926. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Ellika Eriksson <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2017:573. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2017:573. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2017:573. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">6 Senaste lydelse 2017:573. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">7 Senaste lydelse 2017:573. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2016:383) om intelligenta

transportsystem vid v�gtransporter

Utf�rdad den 2 maj 2019

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2016:383) om intelligenta
transportsystem vid v�gtransporter

 dels att 1, 2, 4 a och 58 �� ska ha f�ljande lydelse,
 dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 7 a �, av f�ljande lydelse.

1 Denna f�rordning �r meddelad med st�d av

 9 � lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid v�gtransporter

i fr�ga om 26 ��,

 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om 7 och 7 a ��.

2 2 I f�ljande f�rfattningar finns best�mmelser av betydelse f�r till�mp-
ningen av denna f�rordning:

1. Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010

om ett ramverk f�r inf�rande av intelligenta transportsystem p� v�gtrans-
portomr�det och f�r gr�nssnitt mot andra transportslag.

2. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013 av den

15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets ITS-
direktiv 2010/40/EU vad g�ller tillhandah�llande av informationstj�nster f�r
s�kra och skyddade parkeringsplatser f�r lastbilar och kommersiella fordon.

3. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013 av den

15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv
2010/40/EU vad g�ller data och f�rfaranden f�r kostnadsfritt tillhandah�l-
lande, n�r s� �r m�jligt, av ett minimum av v�gs�kerhetsrelaterad universell
trafikinformation f�r anv�ndare.

4. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/962 av den

18 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2010/40/EU vad g�ller tillhandah�llande av EU-omfattande real-
tidstrafikinformationstj�nster.

5. Kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/1926 av den 31 maj

2017 om komplettering av Europaparlamentets och r�dets direktiv
2010/40/EU vad g�ller tillhandah�llande av EU-omfattande multimodala
reseinformationstj�nster.

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk f�r

inf�rande av intelligenta transportsystem p� v�gtransportomr�det och f�r gr�nssnitt mot andra

transportslag.

2 Senaste lydelse 2017:573.

SFS

2019:233

Publicerad
den

10 maj 2019

background image

2

SFS

2019:233

4 a 3 Trafikverket ska efter ans�kan utse prioriterade zoner enligt arti-
kel 1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/962.

5 4 Trafikverket ska fullg�ra de uppgifter som �ligger Sverige i fr�ga om
�tkomstpunkter enligt

1. artikel 5.2 och 5.3 i kommissionens delegerade f�rordning (EU)

nr 885/2013,

2. artikel 7.2 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 3.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/962,
4. artikel 3.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/1926.

6 5 Transportstyrelsen ska vara beh�rigt nationellt organ enligt

1. artikel 8.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013,
2. artikel 9.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 11.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/962,
4. artikel 9.1 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/1926.

7 6 Transportstyrelsen ska l�pande informera och tillhandah�lla Euro-
peiska kommissionen de uppgifter som �ligger Sverige enligt

1. artikel 9 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013,
2. artikel 10 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 12 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2015/962,
4. artikel 10 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2017/1926.

7 a Transportstyrelsen ska vart tredje �r till Europeiska kommissionen
�vers�nda en s�dan rapport som avses i artikel 17.3 i direktiv 2010/40/EU.
Trafikverket ska ta fram det underlag som kr�vs f�r rapporten.

8 7 Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av
denna f�rordning, av kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 885/2013,
av kommissionens delegerade f�rordning (EU) nr 886/2013, av kommissio-
nens delegerade f�rordning (EU) 2015/962 och av kommissionens delegerade
f�rordning (EU) 2017/1926.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:573.

4 Senaste lydelse 2017:573.

5 Senaste lydelse 2017:573.

6 Senaste lydelse 2017:573.

7 Senaste lydelse 2017:573.

;